Transformaties in de woningvoorraad 2021

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het aantal transformaties in de woningvoorraad is vastgesteld, is er achteraf een onvolledigheid in de verwerking van de registraties ontdekt. Het aantal transformaties was in eerste instantie becijferd op 9,5 duizend. In deze aangepaste versie is het aantal transformaties in 2021 bepaald op 10,5 duizend. Dit heeft gevolgen voor de meeste cijfers in het rapport. Het gehele rapport is daarom (waar nodig) aangepast. Zie het gecorrigeerde rapport Transformaties in de woningvoorraad 2021.