Auteur: Jaap Walhout, Bas Vollenbroek
Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021

5. Analyse achterstandsscores

In dit hoofdstuk vergelijken we voorlopige en definitieve achterstandsscores in 2019/2020 (op basis van de voorlopige en definitieve gemeentelijke indeling 2022) alsmede voorlopige achterstandsscores in 2020/2021 (op basis van de voorlopige gemeentelijke indeling 2023) en definitieve achterstandsscores in 2019/2020 (op basis van de definitieve gemeentelijke indeling 2022). We doen dit voor zowel achterstandsscores met als zonder drempel.

Op basis van de voorlopige achterstandsscore wordt het budget voor de GOAB (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid) verdeeld en al een deel van het budget uitgekeerd. Op basis van de definitieve scores wordt ook definitief de verdeling van het budget vastgesteld. Eventuele wijzigingen in de achterstandsscore worden dan in de laatste uitbetaling van het budget gecorrigeerd. Een vergelijking tussen voorlopige en definitieve achterstandsscores toont aan hoe groot deze wijzigingen en correcties zijn.

Er zijn een aantal oorzaken waardoor de definitieve achterstandsscores af kunnen wijken van de voorlopige scores. Allereerst kunnen scholen fuseren tussen de productie van voorlopige en definitieve scores. Hierdoor kan het gemiddelde opleidingsniveau van moeders op een school veranderen. Alleen als het een fusie is tussen twee vestigingen binnen hetzelfde BRIN-nummer verandert het gemiddelde opleidingsniveau van moeders niet. Doordat het gemiddelde opleidingsniveau van moeders op fusiescholen verandert, kunnen er twee effecten optreden. Ten eerste kunnen door het veranderen van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders sommige kinderen op een school na verwerking van de fusie net wel of net niet onder de grenswaarde komen te liggen (afhankelijk van de richting waarin het gemiddelde verandert). Het tweede effect is dat de veranderingen in het gemiddelde opleidingsniveau van moeders ervoor zorgen dat zowel de grenswaarde als het populatiegemiddelde miniem wijzigen. Dat heeft tot gevolg dat sommige kinderen net wel of net niet onder de grenswaarde komen te liggen. Verder hebben deze kleine wijzigingen ook nog een kleine invloed op de achterstandsscores doordat zowel de achterstandsscore zonder drempel als de drempel niet iets anders uitpakken. Dit zijn echter over het algemeen wel kleine wijzigingen. Daarnaast kan door een fusie een school bij een andere gemeente worden ingedeeld. De punten van de verhuizende schoolvestiging verhuizen dus mee van de ene naar de andere gemeente. Ten tweede kan een wijziging van de gemeentegrens ervoor zorgen dat een peuter of school bij een andere gemeente wordt ingedeeld.

5.1 Vergelijking voorlopige en definitieve achterstandsscores op basis van voorlopige en definitieve gemeentelijke indeling 2022 (peiljaren 2019 en 2020)

De figuren 5.1.1 en 5.1.2 geven verschillen tussen voorlopige (horizontale as) en definitieve achterstandsscores (verticale as) in 2019/2020 weer, zowel voor achterstandsscores zonder (5.1.1) als met drempel (5.1.2). De figuren laten zien dat bijna alle gemeenten op of vlakbij de diagonaal liggen, wat betekent dat de verschillen tussen voorlopige en definitieve achterstandsscores van gemeenten in 2019/2020 over het algemeen klein waren.

Grootste absolute verschillen

De tabellen 5.1.3 en 5.1.4 geven de gemeenten met de grootste negatieve (5.1.3) en positieve (5.1.4) verschillen tussen voorlopige en definitieve achterstandsscores met drempel in 2019/2020 weer. Voor wisselingen in achterstandsscores zijn zoals genoemd in paragraaf 5 meerdere redenen aan te wijzen. In twee gevallen is er sprake van een fusie waarbij een school in een andere gemeente is ingedeeld. Dit vindt plaats bij de gemeenten Hoogeveen en Emmen. Ook de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke kennen een dergelijke fusie. Wanneer er een fusie plaatsvindt heeft dit gevolgen voor de grenswaarde en het populatiegemiddelde. Voor de scholen die betrokken zijn bij de fusie verandert ook het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders. Fusies hebben dus effect op de betrokken scholen, maar ook in mindere mate op alle andere scholen.

5.1.3 Grootste negatieve verschillen (met drempel)
voorlopige achterstandsscoredefinitieve achterstandsscoreverschilverschil (%)
Gemeente
Alkmaar4 998,574 983,79-14,78-0,3
Eemsdelta3 049,903 036,25-13,65-0,45
Hoogeveen3 611,673 601,99-9,685-0,27
Oisterwijk 452,23 445,12-7,115-1,57
Noordwijk 542,39 537,86-4,53-0,84
Vijfheerenlanden3 277,283 273,01-4,265-0,13
Súdwest-Fryslân2 593,982 589,87-4,11-0,16
Hellevoetsluis2 366,552 362,93-3,615-0,15
Loon op Zand 721,22 717,73-3,485-0,48
Amersfoort7 583,327 580,35-2,965-0,04

5.1.4 Grootste positieve verschillen (met drempel)
voorlopige achterstandsscoredefinitieve achterstandsscoreverschilverschil (%)
Gemeente
Amsterdam85 663,4485 682,7519,3150,02
Baarle-Nassau 171,63 182,8111,1856,52
Rotterdam99 271,1199 281,3110,1950,01
Emmen6 611,936 621,209,270,14
Velsen3 695,563 704,408,840,24
Midden-Groningen3 741,933 750,508,570,23
Waadhoeke1 710,701 717,026,3250,37
Hengelo3 872,773 877,394,620,12
Beek 335,15 337,772,620,78
Olst-Wijhe 301,50 303,962,4650,82

Grootste percentuele verschillen

De tabellen 5.1.5 en 5.1.6 geven de gemeenten met percentueel gezien de grootste negatieve (5.1.5) en positieve (5.1.6) verschillen tussen voorlopige en definitieve achterstandsscores met drempel in 2019/2020 weer.

5.1.5 Grootste negatieve verschillen (met drempel)
voorlopige achterstandsscoredefinitieve achterstandsscoreverschil (%)verschil
Gemeente
Oisterwijk 452,23 445,12-1,57-7,115
Noordwijk 542,39 537,86-0,84-4,53
Loon op Zand 721,22 717,73-0,48-3,485
Ermelo 589,76 587,05-0,46-2,705
Eemsdelta3 049,903 036,25-0,45-13,65
Westerveld 84,57 84,22-0,42-0,355
Alkmaar4 998,574 983,79-0,3-14,78
Hoogeveen3 611,673 601,99-0,27-9,685
Westerkwartier 796,24 794,11-0,27-2,135
Súdwest-Fryslân2 593,982 589,87-0,16-4,11

5.1.6 Grootste positieve verschillen (met drempel)
voorlopige achterstandsscoredefinitieve achterstandsscoreverschil (%)verschil
Gemeente
Baarle-Nassau 171,63 182,816,5211,185
Olst-Wijhe 301,50 303,960,822,465
Beek 335,15 337,770,782,62
Haaksbergen 492,97 495,220,462,25
Waadhoeke1 710,701 717,020,376,325
Velsen3 695,563 704,400,248,84
Midden-Groningen3 741,933 750,500,238,57
Het Hogeland1 197,761 199,800,172,045
Emmen6 611,936 621,200,149,27
Hengelo3 872,773 877,390,124,62

5.2 Vergelijking definitieve (op basis van definitieve gemeentelijke indeling 2022; peiljaren 2019 en 2020) en voorlopige (op basis van voorlopige gemeentelijke indeling 2023; peiljaren 2020 en 2021) achterstandsscores

We vergelijken definitieve achterstandsscores voor 2019/2020 (op basis van de definitieve gemeentelijke indeling 2022) met voorlopige achterstandsscores voor 2020/2021 (op basis van de voorlopige gemeentelijke indeling 2023), zodat we een beeld krijgen van de stabiliteit van achterstandsscores tussen jaren. Oorzaken van (sterke) dalingen in achterstandsscores zijn een daling van het aantal leerlingen en peuters, netto uitstroom van leerlingen en peuters met lage onderwijsscores en het stijgen van onderwijsscores van leerlingen en peuters. Verder spelen ook verhuizingen een rol doordat deze niet altijd gelijkmatig verdeeld zijn over de populatie. Bij sommige gemeenten is te zien dat de achtergrondkenmerken van de populatie kinderen die naar een gemeente toe verhuizen anders is dan de achtergrondkenmerken van de kinderen die naar een andere gemeente verhuizen. Een veelvoorkomende reden voor netto uitstroom van leerlingen en peuters met lage onderwijsscores is een daling van het aantal leerlingen met een asielstatus . Meer informatie over de oorzaken van dalingen en stijgingen van achterstandsscores is te lezen in de brochure “Fluctuaties achterstandsscores scholen” . Hoewel deze brochure is gericht op scholen, is de werking van de indicator voor gemeenten vergelijkbaar.

De figuren 5.2.1 en 5.2.2 geven verschillen tussen definitieve achterstandsscores in 2019/2020 (horizontale as) en voorlopige achterstandsscores in 2020/2021 (verticale as) weer, zowel voor achterstandsscores zonder (5.2.1) als met drempel (5.2.2). De figuren laten zien dat bijna alle gemeenten op of nabij de diagonaal liggen, wat betekent dat de voorlopige achterstandsscores in 2020/2021 over het algemeen vergelijkbaar waren met de definitieve achterstandsscores in 2019/2020.

 

Grootste absolute verschillen

De tabellen 5.2.3 en 5.2.4 tonen de gemeenten met de grootste negatieve (5.2.3) en positieve (5.2.4) verschillen tussen definitieve achterstandsscores in 2018/2019 en voorlopige achterstandsscores in 2020/2021. Beide tabellen bevatten vooral grotere gemeenten met hoge achterstandsscores. Dit is intuïtief, omdat grote gemeenten bij een vergelijkbaar percentueel verschil in absolute termen aanzienlijk grotere verschillen hebben dan kleinere gemeenten. Verschillen in de achterstandsscores zijn het gevolg van verschuivingen in de samenstelling van de kindpopulatie door onder meer verhuizingen van kinderen tussen gemeenten. In sommige gemeenten is de ‘verhuisinstroom’ aanzienlijk anders van samenstelling dat de ‘verhuisuitstroom’. Zo kan een netto uitstroom van asielkinderen in gemeenten een daling in achterstandsscores veroorzaken.

5.2.3 Grootste negatieve verschillen (met drempel)
definitieve achterstandsscorevoorlopige achterstandsscoreverschilverschil (%)
Gemeente
Amsterdam85 682,7582 400,45-3282,3-4
's-Gravenhage79 226,3677 158,94-2067,42-3
Rotterdam99 281,3197 691,14-1590,17-2
Utrecht24 033,1323 261,45-771,68-3
Eindhoven15 104,4314 714,91-389,52-3
Haarlem8 365,528 006,05-359,47-4
Weert2 561,492 244,17-317,32-12
Roermond4 796,724 501,91-294,81-6
Zaanstad15 105,6514 810,92-294,73-2
Cranendonck 833,72 556,19-277,53-33

5.2.4 Grootste positieve verschillen (met drempel)
definitieve achterstandsscorevoorlopige achterstandsscoreverschilverschil (%)
Gemeente
Zoetermeer8 810,689 176,16365,484
Nijmegen8 740,869 048,22307,3654
Vlaardingen8 945,279 238,05292,7853
Nissewaard7 106,047 388,49282,454
Nieuwegein3 160,513 418,59258,088
Sittard-Geleen4 142,374 382,58240,216
Oss5 693,955 933,35239,4054
Stichtse Vecht1 473,591 697,04223,45515
Delft5 819,466 012,90193,4353
Leidschendam-Voorburg2 782,752 969,63186,887

Grootste percentuele verschillen

De tabellen 5.2.5 en 5.2.6 geven de gemeenten met percentueel gezien de grootste negatieve (5.2.5) en positieve (5.2.6) verschillen tussen definitieve achterstandsscores in 2019/2020 en voorlopige achterstandsscores in 2020/2021 weer. Beide tabellen bevatten uitsluitend kleinere gemeenten, wat verklaarbaar is omdat in absolute zin bescheiden veranderingen voor deze gemeenten percentueel gezien grote veranderingen kunnen zijn.

5.2.5 Grootste negatieve verschillen (met drempel)
definitieve achterstandsscorevoorlopige achterstandsscoreverschil (%)verschil
Gemeente
Ameland27,7757,16-74-20,615
Vught42,22514,83-65-27,395
Gooise Meren228,19114,345-50-113,845
Nuenen, Gerwen en Nederwetten122,64564,675-47-57,97
Son en Breugel125,08579,635-36-45,45
Cranendonck833,72556,19-33-277,53
Oostzaan236,55166,69-30-69,86
Eijsden-Margraten94,67569,365-27-25,31
Veere212,69156,975-26-55,715
Bergen (NH.)147,45110,185-25-37,265

5.2.6 Grootste positieve verschillen (met drempel)
definitieve achterstandsscorevoorlopige achterstandsscoreverschil (%)verschil
Gemeente
Landsmeer48,91128,6116379,7
Heeze-Leende17,79546,5216128,725
Houten145,1258,2478113,14
Dinkelland124,725194,355669,625
Wijdemeren219,25320,94546101,695
Waterland125,695179,3054353,61
Teylingen233,005323,213990,205
Voorst105,51141,563436,05
Leusden148,24197,5953349,355
Heumen70,8792,993122,12

5.3 Nieuwe gemeenten

Tabel 5.3.1 geeft een overzicht van gemeenten die nieuw zijn in 2021. Een nieuwe gemeente is meestal een samenvoeging van (delen van) twee of meer oude gemeenten. In sommige gevallen gaat de samenvoeging gepaard met een nieuwe gemeentenaam. In andere gevallen wordt de naam van één gemeente behouden. Het kan daarom voorkomen dat een reeds bestaande gemeente als nieuw wordt aangemerkt, doordat er een andere gemeente in op is gegaan.

5.3.1 Nieuwe gemeenten in 2023
aantal kinderen (definitief)aantal kinderen (voorlopig)achterstandscore_defachterstandscore_vrlverschilverschil (%)
Gemeente
Amsterdam153 489150 56886 336,5182 400,45-3 936,06-5
Voorne aan Zee12 66612 6163 138,143 487,88 349,7411