Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel
De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen

3. De pandemie en de politieke betrokkenheid

Aan de hand van officiële opkomstcijfers is aangetoond dat de inwoners van Heerlen beduidend minder dan gemiddeld naar de stembus gaan. De verkiezingen vonden plaats tijdens de Covid-19 pandemie. In maart 2021 was er sprake van veel besmettingen gepaard gaande met patiënten op de Intensive Care (IC). De IC-bezetting was vanaf september 2020 weer toegenomen, en op 25 april 2021 werd een volgende piek bereikt met 841 IC-patiënten.
In Heerlen heeft in 2020 in de periode april tot september het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (SSW) plaatsgevonden, waarin ook gevraagd is naar het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, alsmede naar de ‘algemene’ interesse in politieke onderwerpen en de deelname aan politieke acties in een periode van vijf jaar voorafgaande aan het beantwoorden van deze vragen. Dit impliceert dat Covid-19 nauwelijks een rol kan spelen bij de antwoorden om de politieke betrokkenheid vast te stellen. Om toch te zorgen voor een zo optimaal mogelijke vergelijking met de landelijke cijfers op basis van het landelijke SSW-onderzoek onder 7800 personen, worden de kwartaalcijfers in 2020 weergeven van deze drie indicatoren waarmee de politieke betrokkenheid wordt vastgesteld.

3.1 Politieke betrokkenheid, 2020
Periode Politieke interesse (%)Gestemd TK-verkiezingen (%)Politieke acties (%)
Kwartaal I49,283,448,5
Kwartaal II49,585,648,7
Kwartaal III51,484,948,1
Kwartaal IV53,886,947,4


Resultaten uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn uit 2020 tonen aan dat 51 procent geïnteresseerd is in politieke onderwerpen. Daarnaast geeft 85 procent aan gestemd te hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, en 48 procent deelgenomen heeft aan minstens een politieke actie in een 5-jaars periode. Voor een optimale vergelijking met het onderzoek dat in Heerlen plaatsvond te maken, worden kwartaalcijfers gepresenteerd. Het eerste kwartaal betreft grofweg de periode voor de aanvang van Covid-19 pandemie, en de daarop volgende drie kwartalen gedurende de pandemie. Uit de grafiek valt af te lezen dat de politieke interesse in 2020 geleidelijk stijgt van 49 naar 54 procent. Dit kan, in het patroon van het stijgende vertrouwen in de politiek (zie essay 3), een gevolg zijn van de crisis. Maar ook denkbaar is dat de interesse in de politiek groeit in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021. Verder leert de grafiek dat, conform de verwachting, zowel het stemmen als het voeren van acties stabiel blijft over de kwartalen.

Data over politieke betrokkenheid