Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel
De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen

5. De politieke betrokkenheid in Heerlen anno 2020

In verband met het Heerlens-Heitje project heeft in de periode april tot en met september 2020 een groep van ruim 1100 personen deelgenomen aan het enquête-onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ van het CBS. Het onderzoek in Heerlen vond vooral plaats in het tweede en deels in het derde kwartaal van 2020. Dat was de beginperiode van de pandemie in Nederland. Dit is relevant om de cijfers van het Heerlen onderzoek te duiden. In deze periode had van de Nederlandse bevolking die 15 jaar of ouder 50 procent belangstelling voor de politiek, was 85 procent gaan stemmen, en had 48 procent meegedaan aan minstens een actie om iets politiek aan de orde te stellen.

De cijfers van 2020 laten dat in Heerlen 9 procent zeer en 34 procent tamelijk geïnteresseerd is in politieke onderwerpen. Daarnaast heeft daar 31 procent weinig en 26 procent geen interesse in. Verder zegt 79 procent in 2017 gestemd te hebben. En 43 procent heeft deelgenomen aan een politieke actie. Dit betekent derhalve dat de Heerlense bevolking, ten opzichte van het landelijke gemiddelde, op deze drie aspecten minder betrokkenheid bij de politiek toont.

In de vorige essays werd geconstateerd dat er in Heerlen een duidelijke tweedeling is. In Heerlen-zuid wordt beduidend meer vrijwilligerswerk gedaan, zijn er meer sociale contacten, is er meer betrokkenheid bij het verenigingsleven, en is het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in de politiek hoger dan in Heerlen-noord. Ook bij de politieke betrokkenheid komt de tweedeling naar voren. Zo is in Heerlen-noord 39 geïnteresseerd in de politiek, in Heerlen-zuid is deze belangstelling met 52 procent een stuk hoger. En waar in Heerlen-noord 73 procent gestemd heeft, is dat in Heerlen-zuid 87 procent. Ook zijn de Heerlenaren die in het zuidelijke deel wonen met 48 procent beduidend meer politiek actief dan de inwoners van het noordelijke deel waarvan 40 procent deelgenomen heeft aan een politieke actie. Dit betekent dus dat waar Heerlen-noord beduidend minder betrokken is bij de politiek dan landelijk, dit niet geldt voor het zuidelijke deel.

5.1 Politieke betrokkenheid in Heerlen, 2020
BetrokkenheidHeerlen-noord (%)Heerlen-zuid (%)Heerlen (%)
Politieke interesse38,652,143,7
Opkomst
TK-verkiezingen
73,587,278,6
Politieke acties 40,348,143,2