Auteur: Mariska Dank, Cath van Meurs, Jeroen van Tessel, Marius Reitsema
Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021

Bronnenoverzicht

Voor informatie over werkwijze bij het uitvoeren van de monitoring en achtergronden zijn gesprekken gevoerd met MVO, Nevedi, NVG, Probos en IUCN-nl.

Bibliografie

CBS, Statline (2021). Informatie palmolie. Opgehaald van: https://opendata.cbs.nl/ - /CBS/nl/dataset/81260ned/table?searchKeywords=palmolie

CBS (2013). Monitor duurzame agro-grondstoffen 2013. Opgehaald van: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2013/47/monitor-duurzame-agro-grondstoffen-2013

DASPO (2016). Commitment. Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/over-daspo/missie/

DASPO (2019). Voortgangsrapportage over het gebruik van duurzame palmolie in Nederland - 2018. Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/resultaten/hoe-ver-zijn-wij/rapportages/

DASPO (2020). Voortgangsrapportage over het gebruik van duurzame palmolie in Nederland - 2019. Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/resultaten/hoe-ver-zijn-wij/rapportages/

DASPO (2021a). Waar komt palmolie vandaan?. Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/over-daspo/veelgestelde-vragen/

DASPO (2021b). Gaan de standaarden voor duurzame palmolie wel ver genoeg? Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/over-daspo/veelgestelde-vragen/

DASPO (2021c). Voortgangsrapportage over het gebruik van duurzame palmolie in Nederland - 2020. Opgehaald van: https://duurzamepalmolie.nl/resultaten/hoe-ver-zijn-wij/rapportages/

Donau Soja Organisation (2020). Donau Soja Annual Report 2019. Opgehaald van: https://www.donausoja.org/fileadmin/user_upload/Downloads/Annual_Report_International_2019_ENG.pdf

Donau Soja Organisation. (2021). Home. Opgehaald van: https://www.donausoja.org/en/home/

EPV (2010). Beleidsplan. Houten verpakkingen: een bewuste keuze. Opgehaald van: https://www.epv.nl/cms/files/documenten/beleidsplan-juni-2010-dec-2015.pdf

EPV (2021). Duurzaamheid. Opgehaald van: https://www.epv.nl/dienstverlening/duurzaamheid

FAO (2021). FRA 2020 Global Forest Assessment. Opgehaald van: https://fra-data.fao.org/NLD/fra2020/home/ en https://www.fao.org/3/cb0041en/cb0041en.pdf

FAOSTAT (2021a). Data. Opgehaald van: https://www.fao.org/faostat/en/#data

FAOSTAT (2021b). Productiecijfers wereldwijd. Opgehaald van: https://www.statista.com/statistics/613471/palm-oil-production-volume-worldwide/

FSC (2021a) Bouw convenant. Opgehaald van: https://nl.fsc.org/nl-nl/hout-in-de-bouw/bouw-en-hout-convenant

FSC (2021b) Facts & figures. Opgehaald van: https://fsc.org/en/facts-figures

IDH & IUCN-NL (2019). European Soy Monitor: Insights on the European supply chain and the use of responsible and deforestation-free soy in 2017. Opgehaald van: https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2019/04/European-Soy-Monitor.pdf

IDH (2020). European Soy Monitor: Insights on European responsible and deforestation-free soy consumption in 2018. Opgehaald van: https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2020/05/IDH-European-Soy-Monitor-v2.pdf

IDH (2021). European Soy Monitor: Insights on the uptake of responsible and deforestation-free soy in 2019. Opgehaald van: https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2021/06/2019-IDH-European-Soy-Monitor-report.pdf

ITC (2019). The state of sustainable markets 2019: statistics and emerging trends. Opgehaald van: http://www.intracen.org/publication/Sustainable-Markets-2019/

ISEAL (2020). Our new membershup structure. Opgehaald van: https://www.isealalliance.org/get-involved/how-our-membership-changing

IUCN-NL (2019a). Setting the Biodiversity Bar for Palm Oil Certifcation. Opgehaald van: https://www.iucn.nl/nieuws/iucn-nl-legt-duurzaamheidsstandaarden-voor-palmolie-langs-de-meetlat/

IUCN-NL (2019b). Setting the Biodiversity Bar for Palm Oil Certifcation. Executive summary Opgehaald van: https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/executive_summary_palm_oil_benchmark_2.pdf

IUCN-NL (2021). Dutch Soy Platform. Opgehaald van: https://www.iucn.nl/en/dutchsoyplatform/

Kamerbrief (2015). Toezegging Tweede Kamer te informeren over stand van zaken afspraken import duurzame soja. Opgehaald van: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/06/02/kamerbrief-over-stand-van-zaken-afspraken-duurzame-soja/kamerbrief-over-stand-van-zaken-afspraken-duurzame-soja.pdf

LEI Wageningen UR (2006). Soja handel- en ketenrelaties. Sojaketens in Brazilië, Argentinië en Nederland. Opgehaald van: http://edepot.wur.nl/29788

LEI Wageningen UR (2014). Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013: Inventarisatie in opdracht van Nevedi (No. 14-099). Opgehaald van: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/477242

Nevedi (2021). Home. Opgehaald van: Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie: https://www.nevedi.nl/

Nevedi (z.d.). Bestuursbesluit Nevedi gebruik palmolie in diervoederindustrie. Opgehaald van: https://www.nevedi.nl/Content/Files/file/201340702 Palmolie.pdf

Nevedi (2014). Verantwoorde soja in de diervoedersector. Opgehaald van: https://www.graan.com/dynamic/media/1/documents/20150522Networkeventsoy/Inkoop_verantwoorde_soja_brochure.pdf

NVG Diervoeding (2021). Pet Monitor Publisher vs 01. Opgehaald van: https://www.nvg-diervoeding.nl/assets/files/pet-monitor-2021-web.pdf

NVG Diervoeding (z.d.). Dübendorf St, sufficient animal protein for pet food - or do we need alternatives in the future? Opgehaald van: https://www.nvg-diervoeding.nl/assets/files/artikel-zijn-er-voldoende-dierlijke-eiwitten-voor-huisdierenvoeding.pdf

PEFC (2020). Double certification FSC and PEFC - 2019 estimation. Opgehaald van: https://cdn.pefc.org/pefc.org/media/2020-01/de73c4e1-7a28-46d2-b71d-b86100497b9d/f995b54a-aab1-52af-a47e-83ddc9825712.pdf

PEFC (2021a). Facts and figures. Opgehaald van: https://www.pefc.org/discover-pefc/facts-and-figures

PEFC (2021b). Estimated forest area under both FSC and PEFC/PEFC-Endorsed Certification in 2020. Opgehaald van: https://cdn.pefc.org/pefc.org/media/2021-03/b402c56b-78b2-496b-91ae-76f0008473b8/404e3c25-9e81-5d4c-a9d0-28bd3ee42478.pdf.

Probos (2020). Kerngegevens Bos en Hout in Nederland. Opgehaald van: https://www.bosenhoutcijfers.nl/de-houtmarkt/houtproducten/papier/

Profundo (2014). Soy Barometer 2014: A Research Report for the Dutch Soy Coalition. Opgehaald van: https://www.profundo.nl/download/sojacoalitie1410

Ritchie, H. & Roser, M. (2021). Forests and Deforestation. Opgehaald van: https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation

RSPO (2013). RSPO Supply Chain Certification: A Primer. Opgehaald van: https//www.rspo.org/files/docs/rspo_fact_sheets_systems_primer.pdf

RSPO (2021a). Impact: Certified Supply and sales (by supply chain model). Opgehaald van: https://rspo.org/impact

RSPO (2021b). Palm Trace. Opgehaald van: https://rspo.org/palmtrace

RTRS (2021). RTRS Management Report 2020. Opgehaald van: https://responsiblesoy.org/management-report-2020?lang=en

Stichting Vlees.nl (2021). Soja gebruik bij vleesproductie. Opgehaald van: https://www.vlees.nl/themas/diervoer/soja/

Task Force Duurzame Palmolie (2010). Manifest Task Force Duurzame Palmolie. Opgehaald van Task Force Duurzame Palmolie (2010) - Manifest Task Force Duurzame Palmolie - http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/uploads/media/Manifest_Task_Force_Duurzame_Palmolie.pdf

Two sides (2016). Wood consumption figures and source 2014. Opgehaald van: https://twosides.info/includes/files/upload/files/UK/Myths_and_Facts_2016_Sources/2-3/Wood_consumption_figures_and_source_2014.pdf

Verhue, D. (2021). Brancheonderzoek EPV 2020. Verkrijgbaar bij EPV

VNP (2021). Duurzaamheid in de papier- en kartonsector. Opgehaald van: https://vnp.nl/papier-karton/duurzaamheid/

VVNH (2021). Duurzame VVNH importen. Opgehaald van: https://www.vvnh.nl/duurzame-vvnh-importen