Auteur: Hans Schmeets

Maatschappelijke Diensttijd 2019

Over deze publicatie

In 2019 zijn vier vragen over maatschappelijke diensttijd (MDT) toegevoegd aan het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (S&W). Dit betreft vragen over de bekendheid met MDT, meningen over MDT en de bereidheid om daar zelf aan mee te willen doen. Deze publicatie beschrijft de resultaten. Bijna de helft van de 15-plussers is bekend met MDT. Deze bekendheid is groter onder ouderen en onder hoger opgeleiden. Een grote meerderheid staat positief tegenover MDT.