Auteur: Hans Schmeets
Maatschappelijke Diensttijd 2019

Technische toelichting

Data

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn (S&W) 2019. In dit onderzoek is onder meer gevraagd naar de sociale,  maatschappelijke en politieke participatie, het vertrouwen in anderen en in instituties van mensen van 15 jaar of ouder. In 2019 zijn ook vier vragen die betrekking hebben op maatschappelijke diensttijd opgenomen. Aan dit onderzoek hebben 7 652 personen meegedaan.

Maatschappelijke Diensttijd

De volgende vragen zijn in het onderzoek opgenomen:

 1. Heeft u gehoord van de maatschappelijke diensttijd?
  Antwoordopties:
  Ja
  Nee

 2. Zou u mee willen doen met de maatschappelijke diensttijd?
  Antwoordopties:
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

 3. Hoe zou u het vinden als een vriend of kennis mee zou doen aan de maatschappelijke diensttijd?
  Antwoordopties:
  Zeer positief
  Positief
  Neutraal
  Negatief
  Zeer negatief

 4. Wat vindt u ervan dat jongeren via de maatschappelijke diensttijd meer kansen krijgen om bij te dragen aan maatschappelijke projecten?
  Antwoordopties:
  Zeer positief
  Positief
  Neutraal
  Negatief
  Zeer negatief

Persoonskenmerken

Informatie over herkomst en het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen (ingedeeld in kwartielgroepen) is afkomstig uit registers en is aan de enquêtegegevens gekoppeld. Respondenten is gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en hoogst voltooide opleidingsniveau. Het hoogst voltooide opleidingsniveau bestaat uit de categorieën ‘basisonderwijs’, ’vmbo, avo onderbouw, mbo1’, ‘mbo2, 3, 4, havo, vwo’, ‘hbo, wo bachelor’ en ‘wo, master, doctor’.