Waar vind ik cijfers over het aantal geboorten per regio?

Regionale cijfers over het aantal geboorten zijn te vinden in StatLine onder het thema Nederland Regionaal. Naast de regionale indelingen zoals provincies, COROP-gebieden en gemeenten zijn ook cijfers per wijk en buurt (2017) beschikbaar. Zie hiervoor de Kerncijfers wijken en buurten.

Op gemeentelijk niveau zijn cijfers onder andere beschikbaar over:

  • levend geboren kinderen naar geslacht
  • levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder
  • levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder
  • levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder
  • gemiddeld kindertal per vrouw