Vanaf januari 2023 gaat het CBS de CPI enkele dagen eerder publiceren. Waarom is dat en wat betekent dat?

Het reguliere cijfer voor zowel de CPI als de HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) wordt doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. Enkele dagen eerder, meestal op de laatste werkdag van de verslagmaand, publiceert het CBS, tegelijk met Eurostat, een eerste berekening van alleen de HICP.

We hebben gemerkt dat het kort op elkaar publiceren van twee verschillende inflatiecijfers soms voor verwarring zorgt. Daarom publiceren we met ingang van het cijfer over december 2022, dat 6 januari 2023 gepubliceerd wordt, voor zowel de CPI als de HICP een eerste, voorlopige, berekening op basis van nog onvolledige gegevens.

De publicatie van de reguliere cijfers verandert niet. In zowel de voorlopige als de reguliere publicatie zal de CPI centraal staan. Meer hierover is te lezen in het artikel 'Snelle raming consumentenprijsindex'.