© ANP

Reproduceerbaarheid en documentatie

Een goed uitgevoerd onderzoek moet controleerbaar en reproduceerbaar zijn. Daarvoor is een volledige en beschikbare/openbare documentatie van de dataverzameling, onderzoeksmethode en resultaten noodzakelijk. Het zwaarst weegt bij dit criterium of de resultaten controleerbaar en reproduceerbaar zijn. De procedures waren in veel gevallen niet of niet voldoende gedocumenteerd.
Omdat de gegevensverzameling en de gegevensverwerking volgens een vast stramien verlopen, is de onvolledigheid van de documentatie momenteel niet zwaar meegewogen. Het CBS beveelt in de vrijwel alle gevallen aan om de documentatie van de monitoring te verbeteren.