Ontwikkelingen zzp

Steeds meer werkenden zijn zzp’er. In 2020 waren er 1,1 miljoen mensen met een hoofdbaan als zzp'er, dat is 13 procent van alle werkenden. In 2003 was dat nog 8 procent. Sinds 2003 is het aantal zzp’ers met 514 duizend toegenomen. In dezelfde periode fluctueerde het aantal zelfstandigen met personeel (348 duizend in 2020) en ook het aantal meewerkende gezinsleden (34 duizend). Na een toename in de afgelopen paar jaar was het aantal zelfstandigen met personeel vorig jaar 29 duizend hoger dan in 2003. Het aantal meewerkende gezinsleden was 13 duizend lager. Van alle zelfstandigen is inmiddels 75 procent zzp’er.

Zelfstandigen (15 tot 75 jaar)
JaarZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000)Zelfstandige met personeel (zmp) (x 1 000)Meewerkend gezinslid (x 1 000)
200363431947
200465332644
200567733047
200671133446
200775734348
200881034341
200984334142
201086533147
201187532252
201290632146
201395732042
201498832541
2015102231646
2016102833837
2017105534229
2018107434930
2019110134433
2020114834834

De grootste groep zzp’ers zijn degenen die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden. In 2020 waren zij met 933 duizend. Sinds 2012 – het eerste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – zijn er 221 duizend bij gekomen. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, waren in 2020 met 214 duizend, dat is 20 duizend meer dan acht jaar eerder.
De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in vrijwel alle bedrijfstakken toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de bouwnijverheid, waardoor in 2019 26 procent van alle werkenden in die bedrijfstak een zzp’er was. Ook in specialistische zakelijke diensten, overige dienstverlening en in informatie en communicatie nam het aandeel zzp’ers ruim boven het gemiddelde toe. Daarentegen was er slechts een geringe toename in grote branches zoals industrie, handel en openbaar bestuur. In de horeca en landbouw, bosbouw en visserij was een lichte daling te zien.

Toename aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2019
BedrijfstakOntwikkeling aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2019 (%-punt)
Bouwnijverheid14,2
Specialistische
zakelijke diensten
11,1
Overige dienstverlening10,0
Informatie en
communicatie
7,4
Onderwijs6,1
Cultuur, sport
en recreatie
5,6
Financiële dienstverlening5,4
Verhuur en overige
zakelijke diensten
5,1
Gezondheids-
en welzijnszorg
4,6
Vervoer en opslag3,5
Waterbedrijven
en afvalbeheer
2,9
Energievoorziening2,9
Industrie2,6
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,2
Handel1,0
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
0,4
Landbouw, bosbouw
en visserij
-1,1
Horeca-1,2