Ontwikkelingen zzp

Steeds meer werkenden zijn zzp’er. In 2018 waren er bijna 1,1 miljoen werkenden met een hoofdbaan als zzp'er. Daarmee maakten zij 12,2 procent van alle werkenden uit. In 2003 was dat nog 8,1 procent. Het percentage zzp’ers nam toe tot en met 2015 en bleef sindsdien vrijwel gelijk. Sinds 2003 is het aantal zzp’ers met 440 duizend toegenomen. In dezelfde periode fluctueerde het aantal zelfstandigen met personeel (349 duizend in 2018) en ook het aantal meewerkende gezinsleden (30 duizend). Na een toename in de afgelopen paar jaar was het aantal zelfstandigen met personeel vorig jaar 30 duizend hoger dan in 2003. Daarentegen was het aantal meewerkende gezinsleden bijna 20 duizend lager. Door deze ontwikkelingen is inmiddels bijna 3 op de 4 zelfstandigen een zzp'er.

Zelfstandigen (15 tot 75 jaar) (x 1 000)
CategorieZelfstandige zonder personeel (zzp)Zelfstandige met personeelMeewerkend gezinslid
200363431947
200465332644
200567733047
200671133446
200775734348
200881034341
200984334142
201086533147
201187532252
201290632146
201395732042
201498832541
2015102231646
2016102833837
2017105534229
2018107434930

De grootste groep zzp’ers zijn degenen die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden. In 2018 waren zij met 864 duizend. Hun aantal is sinds 2012 – het eerste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – met ruim 150 duizend toegenomen. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, waren in 2018 met 210 duizend. Hun aantal is iets hoger dan zes jaar eerder.
De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in vrijwel alle bedrijfstakken toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de bouwnijverheid, waardoor in 2017 ruim een kwart van alle werkenden in die bedrijfstak een zzp’er was. Ook in de informatie en communicatie en in de dienstverlening nam het aandeel zzp’ers bovengemiddeld toe. Daarentegen was de toename in grote branches zoals industrie, handel, horeca en openbaar bestuur, betrekkelijk gering.

Toename aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2017 (procentpunt)
CategorieVerandering aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2017
Bouwnijverheid13,5
Informatie en communicatie10,7
Specialistische zakelijke diensten9,6
Overige dienstverlening9,1
Verhuur en overige zakelijke diensten5,8
Onderwijs5,3
Financiële dienstverlening4,2
Gezondheids- en welzijnszorg4,2
Cultuur, sport en recreatie4
Vervoer en opslag3,5
Energievoorziening3,3
Verhuur en handel van onroerend goed2,9
Landbouw, bosbouw en visserij2,1
Industrie2,1
Handel2
Horeca0,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten0,4
Waterbedrijven en afvalbeheer0