Ontwikkelingen zzp

Steeds meer werkenden zijn zzp’er. In 2019 waren er 1,1 miljoen werkenden met een hoofdbaan als zzp'er. Daarmee maakten zij 12 procent van alle werkenden uit. In 2003 was dat nog 8 procent.
Sinds 2003 is het aantal zzp’ers met 467 duizend toegenomen. In dezelfde periode fluctueerde het aantal zelfstandigen met personeel (344 duizend in 2019) en ook het aantal meewerkende gezinsleden (33 duizend). Na een toename in de afgelopen paar jaar was het aantal zelfstandigen met personeel vorig jaar 25 duizend hoger dan in 2003. Het aantal meewerkende gezinsleden was 14 duizend lager. Door deze ontwikkelingen is inmiddels 3 op de 4 zelfstandigen een zzp'er.

Zelfstandigen (15 tot 75 jaar)
JaarZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000)Zelfstandige met personeel (x 1 000)Meewerkend gezinslid (x 1 000)
200363431947
200465332644
200567733047
200671133446
200775734348
200881034341
200984334142
201086533147
201187532252
201290632146
201395732042
201498832541
2015102231646
2016102833837
2017105534229
2018107434930
2019110134433

De grootste groep zzp’ers zijn degenen die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden. In 2019 waren zij met 890 duizend. Hun aantal is sinds 2012 – het eerste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – met 178 duizend toegenomen. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, waren in 2019 met 211 duizend. Hun aantal is 17 duizend hoger dan zeven jaar eerder.

De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in vrijwel alle bedrijfstakken toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de dienstverlening, waardoor in 2018 35 procent van alle werkenden in die bedrijfstak een zzp’er was. Ook in de bouwnijverheid, specialistische zakelijke diensten en in informatie en communicatie nam het aandeel zzp’ers bovengemiddeld toe. Daarentegen was de toename in grote branches zoals industrie, handel en openbaar bestuur gering. In de horeca en landbouw, bosbouw en visserij was een lichte daling te zien.

Toename aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2018
Bedrijfstak Verandering aandeel zzp'ers tussen 2003 en 2018 (procentpunt)
Overige dienstverlening12,7
Bouwnijverheid12,5
Specialistische
zakelijke diensten
11,3
Informatie en
communicatie
8,3
Verhuur en overige
zakelijke diensten
5,5
Onderwijs4,9
Gezondheids- en
welzijnszorg
4,6
Cultuur, sport
en recreatie
4,3
Verhuur en handel
van onroerend goed
4,3
Vervoer en opslag3,8
Financiële dienstverlening3,6
Energievoorziening3,2
Waterbedrijven
en afvalbeheer
3,1
Industrie2,1
Handel1,6
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
0,2
Landbouw, bosbouw
en visserij
-0,1
Horeca-0,5