CBS-Wereldcafé IX - India – 30 mei 2022, 13:30 – 14:30 uur

Medewerkers zijn aan het werk bij het call- en servicecentrum, in Bangalore, India, van het Nederlandse bedrijf BCD Travel.
© ANP / ANP
Het thema van Wereldcafé IX is India. Op donderdag 30 maart is in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zake de CBS Internationaliseringmonitor 2023-I met als thema “India” gepubliceerd. India passeert dit jaar China als land met de meeste inwoners en is in 2023 voorzitter van de G-20. Bovendien groeit de Indiase economie hard en krijgt India meer en meer een centrale positie op het wereldtoneel. Reden genoeg om in detail stil te staan bij de handelsrelatie tussen Nederland en India.

In het Wereldcafé worden de belangrijkste resultaten uit IM2023-I gepresenteerd door het CBS, maar staat vooral het Indiase perspectief centraal. Joost Geijer, hoofd economie bij de Nederlandse ambassade in India, zal stilstaan bij India als een zelfverzekerde opkomende wereldspeler. Hij zal het buitenlandbeleid toelichten en vanuit zijn positie de noodzaak voor structurele hervormingen aankaarten. Dit Wereldcafé biedt daarmee context bij en kleuring van de cijfers die bekend zijn over India. Joost Geijer: “India is een land met twee gedaanten. De ene kant is het rijke moderne India en het andere is het arme gedeelte met vele miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven. Of India het arme deel mee kan trekken in de economische ontwikkeling, zal India’s toekomstige succes bepalen.” Een mooie kans om meer te leren over India.

We sluiten het Wereldcafé af met een interactieve Q&A. We hopen u dinsdag 30 mei te mogen verwelkomen! U kunt deelnemen aan Wereldcafé IX (30/05/2023 – 13:30 uur) door het WebinarID (697 6613 5062) en wachtwoord (609445) in te voeren in Zoom, of op deze link te klikken.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan Daniël Herbers via internationalisering@cbs.nl. Deel deze uitnodiging vooral met andere collega’s of geïnteresseerden op het vlak van globalisering.