Hoe staat het met de werkzekerheid van flexwerkers?

Het merendeel van de flexwerkers is tevreden over de werkzekerheid. Van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie gaf in 2023 88 procent aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Van de zelfstandig ondernemers zonder personeel was dat in 2023 een iets kleiner deel, namelijk 84 procent. Werknemers met een vaste arbeidsrelatie zijn het vaakst tevreden over hun werkzekerheid.In 2023 ging het om 95 procent.

(Heel) tevreden met werkzekerheid, 2023
 (Heel) tevreden met werkzekerheid (% 15 tot 75 jaar)
Zelfstandig ondernemer
met personeel91
zonder personeel84
Werknemer
flexibele arbeidsrelatie88
vaste arbeidsrelatie95
 

Voor flexwerkers kan de werkzekerheid ook worden afgemeten aan de kans op werkloosheid en de doorstroom naar een vaste baan. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie worden vaker werkloos dan vaste werknemers. Voor zzp’ers geldt dit niet. In 2023 waren er 81 duizend werklozen die een kwartaal eerder nog een flexibele arbeidsrelatie hadden. Dat komt overeen met 3,0 procent van de flexibele werknemers. Zowel in aantal als in percentage lag dat bij vaste werknemers lager: 25 duizend en 0,5 procent. Ook bij zzp’ers lag dit lager dan bij flexibele werknemers. Er werden er 6 duizend werkloos. Dat is 0,5 procent van alle zzp’ers. Voor het bepalen van deze stroomcijfers over 2023 zijn de vier kwartalen van dat jaar gemiddeld.

Aandeel werkloos van ene op andere kwartaal, 2023
 Werkloos geworden
Vast0,5
Flex3,0
Zzp0,5

Op deze manier kan ook de doorstroom naar een vaste baan bepaald worden voor flexwerkers. In 2023 stroomden er 206 duizend mensen die een kwartaal eerder nog een flexibele arbeidsrelatie als werknemer hadden door naar een vaste arbeidsrelatie. Dit is 7,6 procent van alle flexibele werknemers. Van de zzp’ers stroomden er 5 duizend door naar een vaste arbeidsrelatie als werknemer, 0,4 procent van de zzp’ers.

Doorstroom naar vaste arbeidsrelatie in volgende kwartaal, 2023
 Naar vaste relatie (%)
Flex7,6
Zzp0,4

Specifiek voor zzp’ers is de werkzekerheid ook lager omdat zij in tegenstelling tot werknemers voor het hebben van werk afhankelijk zijn van opdrachtgevers. Uit de meest recente gegevens hierover blijkt dat een kwart van de zzp’ers één opdrachtgever heeft of in hoofdzaak afhankelijk is van één opdrachtgever.