Ontwikkelingen flexwerk

In 2021 waren er 2,6 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Daarnaast waren er 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Daarmee was vorig jaar 40 procent van de werkenden een flexwerker. In 2013 was dat eveneens 40 procent. Wel is in 2021 het aantal flexwerkers toegenomen ten opzichte van 2013, en wel met 288 duizend.

 Na de zzp’ers zijn oproep- en invalkrachten de grootste groep flexwerkers. In 2021 waren dit er 940 duizend. Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder:
  • tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (520 duizend);
  • uitzendkrachten (423 duizend).