Ontwikkelingen flexwerk

In 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Daarnaast waren er 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Daarmee was 41 procent van de werkenden een flexwerker. In 2013 was dat 40 procent. In 2022 is het aantal flexwerkers met 498 duizend toegenomen ten opzichte van 2013.

 

Na de zzp’ers zijn oproep- en invalkrachten de grootste groep flexwerkers. In 2022 waren dit er 923 duizend. Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder:

  • tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (602 duizend);
  • uitzendkrachten (407 duizend).