Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 13.310
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 9.668
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 5.361
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.735
Beroeps- en niet beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 1.573
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 371
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 3.271
Werkzame beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 9.731
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 9.385
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 5.283
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.574
Werkzame beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 1.528
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 152
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 194
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 5.390
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 5.369
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 5.154
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 208
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 8
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 6
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 14
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.774
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.492
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 108
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.346
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 38
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 134
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 148
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 1.567
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 1.523
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 21
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 20
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 1.482
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 12
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 32
Werkloze beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 348
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 102
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 28
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 68
Werkloze beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 6
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 125
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 120
Niet-beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 3.231
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 181
Niet-beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 50
Niet-beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2e kwartaal 92
Niet-beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2023 2e kwartaal 39
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 94
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2023 2e kwartaal 2.956
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.