Nieuwsbrief Globalisering mei 2023

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Aankondiging Week van de Globalisering – editie III

Op 13 en 15 juni zal de derde editie van de Week van de Globalisering plaatsvinden. In deze editie staan thema’s als strategische afhankelijkheid, geopolitieke ontwikkelingen, de beschikbaarheid van grondstoffen en de energie-transitie centraal.

Op 13 juni 2023 nemen historicus Arend Jan Boekestijn en andere sprekers van organisaties zoals Clingendael, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het CBS u mee door deze vraagstukken. Dit symposium zal plaatsvinden op 13 juni van 10:30 uur tot 17:30 uur, bij het CBS in Den Haag.

Tijdens het virtuele onderdeel van dit evenement (15 juni 2023, 13:15 – 16:30 CET) bespreken we een nieuw evenwicht in de geopolitieke machtsbalans en de weerslag ervan op globalisering en handel. De presentaties worden verzorgd door Chad Bown (senior fellow bij het Peterson Institute for International Economics in Washington D.C.), Sigrid Johannisse (hoofd bij de Permanente Vertegenwoordiging EU) en Joris Teer (strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies).

Webbanner Week van de Globalisering

Voor het volledige programma en om u aan te melden klikt u op deze link. Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden. De voertaal van het symposium op 13 juni is Nederlands. Het online-onderdeel van de Week van de Globalisering op 15 juni is in het Engels.

Onlangs gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor India

Op 30 maart 2023 is de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor verschenen. In deze editie is de Indiase economie belicht en ligt de focus op de handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en India. Ook de verwevenheid van beide landen in mondiale waardeketens komt aan bod, net zoals de voetafdruk.

Placeholder IM 2023 India.

Het potentieel van India is duidelijk. De economie groeit hard, het land zet volop in op IT-diensten, internationale handel, technologie en duurzame energie, en probeert met subsidies buitenlandse bedrijven aan te trekken en de maakindustrie uit te breiden. De bevolking is jong en steeds vaker hoogopgeleid en India krijgt meer en meer een centrale positie op het wereldtoneel.

In een gelijktijdig gepubliceerd nieuwsbericht is beschreven dat tussen 2002 en 2022 de Nederlandse importwaarde van goederen uit India acht keer groter is geworden. Ook het aandeel van India in de Nederlandse import nam in deze periode toe, van 0,6 procentpunt naar 1 procent. In 2022 importeerde Nederland voor 6,8 miljard euro aan goederen uit India. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS, over de handelsrelatie met India.

De Internationaliseringsmonitor is na te lezen via deze link.

Internationale goederenstromen 2021

Op 12 mei 2023 is een webpublicatie verschenen over ontwikkelingen in de internationale goederenstromen voor het verslagjaar 2021. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk, de EU, de Verenigde Staten en (de in de vervoersstatistiek gehanteerde landengroep) China, Taiwan en Mongolië.

De internationale goederenstromen van en naar Nederland zijn in 2021 vrijwel hersteld na de sterke krimp in 2020 (coronapandemie). De stijging van het aanvoer- en afvoergewicht van goederen was de grootste in 10 jaar. Het merendeel van de aangevoerde goederen was bestemd voor het buitenland: ruim 60 procent was door- of wederuitvoer. Het aandeel van deze doorgaande stromen steeg in 2021 licht ten opzichte van 2020.

Een groot deel van de aanvoer in 2021 bestond uit fossiele brandstoffen: meer dan 40 procent van het aangevoerde gewicht. De landbouw- en voedingsproducten hadden een aandeel van 17 procent. Van de waarde van de aanvoer was bijna 40 procent machines, elektronica en transportmiddelen. Voor een aantal goederengroepen werd de daling van de aanvoer in 2020 meer dan goedgemaakt in 2021. Dat was onder andere het geval voor transportmiddelen, textiel en leer, machines en elektronica, alsmede basismetalen en metaalproducten.

Een vrachtschip in de houthavens Amsterdam.

Het meeste gewicht werd aangevoerd uit Rusland en Duitsland, de grootste goederenwaarde kwam uit de landengroep China, Taiwan en Mongolië en uit Duitsland.

De webpublicatie is terug te vinden via deze link.

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

  Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

Vergaderen