Nieuwsbrief Globalisering januari 2023

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Nederlandse agrarische sector in internationaal verband

Op 24 januari 2023 is de nieuwste editie van de Nederlandse agrarische sector in internationaal verband gepubliceerd. Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022. Dit is een gezamenlijke publicatie van Wageningen Economic Research en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kippen

In een gelijktijdig gepubliceerd nieuwsbericht is aandacht gevraagd voor het zevende landbouwexportrecord op rij. In 2022 heeft Nederland voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2021. De toename van de waarde van de landbouwexport komt volledig door hogere exportprijzen. 

Daarbij speelt vooral dat boeren, tuinders en voedingsfabrikanten, voor zover mogelijk, toenemende kosten doorberekenen in de prijzen. Boeren hebben bijvoorbeeld te maken met duurdere veevoergrondstoffen en kunstmest, tuinders onder andere met hoge energiekosten. 

Het gehele rapport is op de website van het CBS na te lezen. 

Onlangs gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor Productiviteit

Op 8 december 2022 is de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor verschenen. Deze keer stond de publicatie in het teken van productiviteit. Herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) zijn in deze editie in verband gebracht met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Omslag Productiviteit

Productiviteit is één van de belangrijkste factoren voor economisch succes en welvaart. Hoe productiever bedrijven in een land zijn, hoe meer waarde ze kunnen toevoegen voor de economie. Productiviteit kan op verschillende manieren gemeten worden. De twee meest voorkomende maatstaven zijn arbeidsproductiviteit en multifactorproductiviteit. 

Een gelijktijdig gepubliceerd nieuwsbericht toont dat exporteren bedrijven productiever maakt. De nieuwe inzichten die bedrijven met export opdoen vertalen ze in product- en procesverbeteringen. Gemiddeld worden exporterende bedrijven op deze manier 4 procent productiever. Ook van importeren leren bedrijven, bijvoorbeeld doordat zij in contact komen met leveranciers van halffabricaten die beter passen in het productieproces. Dit leereffect is 2,2 procent voor Nederlandse bedrijven. 

De Internationaliseringsmonitor is na te lezen via deze link.

CBS-Wereldcafé VII: afhankelijkheid van chips

Op 14 november 2022 is er een virtueel wereldcafé georganiseerd met als onderwerp: kwetsbaarheden in de toeleveringsketens van halfgeleiders. Drie partijen hebben hun inzichten met het publiek gedeeld: CBS, de Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors en de OESO (economische denktank).

Laboratorium

De wereldwijde tekorten aan halfgeleiders hebben het cruciale belang ervan onderstreept en kwetsbaarheden in de waardeketen van halfgeleiders blootgelegd. Dit heeft geleid tot oproepen van beleidsmakers om meer financiering om binnenlands onderzoek en productie van halfgeleiders in de Europese Unie en de Verenigde Staten te stimuleren. Een supply chain-gebaseerde analyse van halfgeleiders kan worden gebruikt om belangrijke verbanden en kwetsbaarheden te identificeren, zowel in een wereldwijde context als voor Nederland in het bijzonder.

In de presentatie van het CBS is onder andere geconcludeerd dat China de grootste leverancier van halfgeleiders is, dat industrie, technische sectoren en de ICT-sector het meest afhankelijk zijn van de import van halfgeleiders, maar dat het wel zo is dat het grootste deel van de Nederlandse import feitelijk is bestemd voor gebruik in andere Europese landen (wederuitvoer). De import van halfgeleiders volgt de economische conjunctuur en de laatste jaren is er sprake van een sterke groei van de import van circa 5 miljard euro in 2016 tot circa 17 miljard euro in 2021.

Alle presentaties zijn te vinden via deze link.

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

Vergaderen