Hoeveel inwoners zijn in het buitenland geboren?

Van de 17,5 miljoen inwoners op 1 januari 2021 was 14,0 procent in het buitenland geboren. Zij zijn als migrant naar Nederland gekomen. 11,4 procent van de bevolking was een in Nederland geboren kind van migranten.

Dit dossier is deels in onderhoud. De meest recente cijfers staan in Rapportage Integratie en Samenleven.

Op 1 januari 2021 telde Nederland 15,1 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren, van wie bijna 2 miljoen mensen kinderen van migranten zijn. Zij hebben een of twee in het buitenland geboren ouder(s). Iets meer dan de helft (1,1 miljoen) van hen heeft één in het buitenland en één in Nederland geboren ouder, iets minder dan de helft (890 duizend) heeft twee in het buitenland geboren ouders. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Nederland zijn migranten, zij zijn zelf in het buitenland geboren. Het overgrote deel van hen heeft twee ouders die ook in het buitenland zijn geboren (2,2 miljoen).

Bevolking naar Geboren in Nederland, 1 januari 2021
Geboren inInwoners
Nederland, ouders ook13031
Nederland, 1 ouder niet1103
Nederland, ouders niet890
Buitenland, 2 ouders ook2203
Buitenland, 1 ouder ook110
Buitenland, 2 ouders Nederland138

Wat is de herkomst van migranten en hun kinderen?

Op 1 januari 2021 waren bijna 2,5 miljoen inwoners in het buitenland geboren. Twee derde van deze migranten (1,6 miljoen mensen) heeft een Buiten-Europese herkomst. Van de klassieke migratielanden is de groep geboren in Turkije (201 duizend) het grootst, gevolgd door in Suriname (178 duizend) of Marokko (173 duizend). Verder telt Nederland ook een relatief grote groep migranten die in een land in Overig Azië geboren zijn (497 duizend mensen) mensen.

Bij in Nederland geboren kinderen van migranten verschilt de verdeling naar herkomstlanden (van hun ouders) tussen degenen die een in het buitenland geboren ouder hebben, en degenen van wie beide ouders elders geboren zijn.

Van de 890 duizend in Nederland geboren inwoners met twee in het buitenland geboren ouders, heeft veruit het grootste deel een Buiten-Europese herkomst. Een vijfde (188 duizend) heeft een Marokkaanse herkomst, een iets kleiner aantal (174 duizend) een Turkse.

Van de 1,1 miljoen in Nederland geboren inwoners met één in het buitenland geboren ouder, heeft 44 procent een in een ander Europees land geboren ouder. De grootste groep (191 duizend) heeft een in Indonesië geboren vader of moeder.

Bevolking naar herkomst, 1 januari 2021
HerkomstlandEuropa (excl. Nederland) (x 1 000 inwoners)Indonesië (x 1 000 inwoners)Marokko (x 1 000 inwoners)Nederlandse Cariben (x 1 000 inwoners)Suriname (x 1 000 inwoners)Turkije (x 1 000 inwoners)Overig Afrika (x 1 000 inwoners)Overig Amerika en Oceanië (x 1 000 inwoners)Overig Azië (x 1 000 inwoners)
In het buitenland geboren82910817399178201202163497
In Nederland geboren, 1 of 2 ouders buitenland5982592428018222212795190
waarvan
In Nederland geboren, 1 ouder buitenland48319154457358547868
In Nederland geboren, 2 ouders buitenland11568188351091647317122

Herkomstindeling: geboren in Nederland en herkomstland

Het CBS is vanaf februari 2022 overgegaan op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ werd genoemd. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze verandering wordt vanaf 2022 geleidelijk ingevoerd in de statistieken en publicaties. De indeling bestaat uit twee onderdelen: Geboren in Nederland, en herkomstland.

Indeling Geboren in NederlandIndeling Geboren in Nederland Ja Beide ouders in Nederland geboren? Zelf in Nederland geboren? Nee Nee Ja Nederlandse herkomst Kind van migrant(en) Migrant 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren 1 ouder in buitenland geboren 2 ouders in buitenland geboren 2 ouders in Nederland geborenIndeling Geboren in Nederland JaBeide ouders in Nederland geboren?Zelf in Nederland geboren?NeeNeeJaNederlandse herkomstKind van migrant(en)Migrant1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren1 ouder in buitenland geboren2 ouders in buitenland geboren2 ouders in Nederland geboren

Indeling HerkomstlandIndeling Herkomstland 1 Nederland 2 Europa (excl. NL) 3 Buiten-Europa 3.1 Turkije 3.2 Marokko 3.3 Suriname 3.4 Nederlandse Cariben 3.5 Indonesië 3.6 Overig Buiten-Europa 3.6.1 Overig Afrika 3.6.2 Overig Azië 3.6.3 Overig Amerika en Oceanië LegendaIndeling Herkomstland