Algemeen

Algemeen

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Ontwikkelingen op het gebied van de informatie voor derden.

In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de levering van categorie-informatie.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht financiële kengetallen in hun jaarrekeningen op te nemen.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2013 die eind 2012 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

In deze nieuwsbrief gaan we in op de wijzigingen in de Iv3-matrices voor het verslagjaar 2016, stopzetting van de publicatie van bewerkte data van individuele gemeenten en een vooruitblik op de veranderingen die ons voor het verslagjaar 2017 wachten.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.