Onderwijsinvesteringen

Gemeenten investeren jaarlijks in onderwijs. Gegevens over investeringen in bijvoorbeeld schoolgebouwen, apparatuur en vergunningen maken het inzichtelijk hoeveel gemeenten investeren in onderwijs. Ook desinvesteringen zijn hierbij van belang. Een deel van deze gegevens haalt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit beschikbare bronnen zoals de digitale jaarrekening, maar niet alle gegevens kunnen hieruit gehaald worden. Daarom vragen wij u om gegevens aan te leveren over 2021 en 2022 voor het onderzoek Onderwijsinvesteringen. Voorlopige gegevens over 2022 zijn ook voldoende.

De vragenlijst Onderwijsinvesteringen kan hier worden gedownload.