Financiële kengetallen gemeenten 2015

Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht financiële kengetallen in hun jaarrekeningen op te nemen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS deze financiële kengetallen uit de jaarrekeningen overgenomen en in een bestand opgenomen.