Algemeen

Algemeen

  1. Was-wordt-tabel: relatie model 2009 met model 2014
  2. Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)
  3. Definities kosten- en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conform convenant CBS-waterschappen invulling EMU-verplichting kwartaalrapportages
  4. Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011
  5. Definitieve uitkomsten EMU-enquête 2013
  6. Uitkomsten extra EMU enquête 2013
  7. Overzicht waterschappen