Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)

Dit document bevat Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo van de waterschappen. Achter de verschillende indicatoren staan nummers die corresponderen met de nummers bij de posten in de tabbladen van de EMU-rapportage.