Overzicht waterschappen

Een overzicht van alle waterschappen in de periode 2004 t/m 2020.

In dit overzicht staan alle waterschappen die sinds 2004 hebben bestaan. Tevens is uit het overzicht het verloop (opgeheven waterschappen, fusies van waterschappen) van de waterschappen te zien.