Kredo nieuwsbrief Juli 2023

Iv3-modellen en de EMU-enquête 2024 online

Het CBS heeft de Iv3-modellen voor 2024 online gezet, evenals het model voor de EMU-enquête. Deze modellen zijn hier te vinden. Er zijn dit jaar geen veranderingen in de taakvelden en de categorieën. Wel zijn er voor de provincies enkele veranderingen aan de grijze cellen doorgevoerd.

Deadline Iv3-matrix voor de jaarrekeningen 2022

De Iv3-matrix voor de jaarrekeningen 2022 moet voor 15 juli aangeleverd worden.

Iv3 aanleveren in JSON

Een aantal softwareleveranciers heeft reeds een mogelijkheid ingebouwd naast in Excel ook in het JSON-formaat aan te leveren. In laatst genoemd formaat is het ook mogelijk om detailinformatie mee te sturen. Deze detailinformatie helpt het CBS beter de data te duiden en kan vragen van het CBS naar gemeenten voorkomen over bepaalde Iv3-cellen. Meer dan vijftig gemeenten hebben hun levering voor de gemeentebegroting 2023 in JSON gedaan.

In de toekomst zal aanleveren in Excel worden uitgefaseerd. Het is dus verstandig om vast te werken aan een overstap naar JSON. Voor zover bij het CBS bekend hebben deze softwareleveranciers een Iv3-export in JSON-formaat ingebouwd of zijn ze daarmee bezig:

  • Centric (Key2Financiën)
  • PinkRoccade (Civision Middelen)
  • Unit4 (Decade)
  • Cap Gemini (JD Edwards/GFS).

Hier kunt u meer lezen over aanleveren in JSON-format.

Energietoeslag en leefgeld Oekraïners

Momenteel spelen de maatregelen voor de energietoeslag voor minima en opvang en leefgeld voor Oekraïners een rol bij gemeenten. Incidentele maatregelen komen vaak op een veld in Iv3 terecht waar ook andere regelingen verantwoord worden. Het CBS hecht dan ook veel waarde aan uniform boekingsgedrag.

De energietoeslag verwachten wij op taakveld 6.3 – ‘Inkomensregelingen’ in combinatie met categorie 4.1.1 – ‘Sociale uitkeringen in geld’, omdat de uitkering bedoeld is voor het verlichten van de financiële lasten en de besteding van de uitkering vrij is. In eerdere communicatie (vooral per e-mail) heeft het CBS categorie 3.4.1 – ‘Uitkeringen in natura’ geadviseerd. Bij nader inzien bleek dit niet juist, vooral vanwege de aard van de uitkering. Tegenover de uitkering staat namelijk geen directe tegenprestatie.
Het leefgeld voor Oekraïners verwachten wij op taakveld 6.1 – ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ in combinatie met categorie 4.1.1 – ‘Sociale uitkeringen in geld’. De lasten voor de opvang verwachten wij ook op taakveld 6.1 met categorie 3.4.1 of categorie 3.8.

Wijzigingen contactpersoon

Indien de contactpersoon voor Iv3 bij uw gemeente of provincie verandert, wordt u verzocht dit te melden bij BZK via dit formulier.

Taakveldgebruik gemeenschappelijke regelingen

Het CBS merkt dat gemeenschappelijke regelingen vaak alle lasten op één taakveld (blijven) boeken, ook als zij nieuwe taken krijgen die niet op dat taakveld thuishoren. Dat is niet de bedoeling. Het verzoek aan gemeenschappelijke regelingen is om hier attent op te zijn.

Beslisboom categorieën

Mocht u zich afvragen op welke economische categorie een baat of last geboekt moet worden, dan kan de beslisboom op de website van het CBS wellicht uitkomst bieden. Deze is hier te vinden.

Nieuwsbrief voor gemeenten 

Behalve de “Kredo nieuwsbrief” waarin met name informatie is opgenomen over Iv3 en aanverwante zaken, stelt het CBS ook de “Nieuwsbrief voor gemeenten” samen. In deze nieuwsbrief kunt u een schat aan niet-financiële en ook financiële informatie vinden, zoals onder andere informatie op buurt- en wijkniveau. U kunt de laatste exemplaren  van de “Nieuwsbrief voor gemeenten” hier vinden. Meer niet-Kredogerelateerde informatie op regionaal niveau staat hier op de CBS-website. 

 

De Kredo-nieuwsbrief is een uitgave van bureau KREDO van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de financiële verslaglegging volgens de Iv3-regeling.

Tel: (070) 337 47 08
E-mail: kredo@cbs.nl
Internet: www.cbs.nl/kredo