Vernieuwde iv3-methodiek

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK werken sinds 2019 samen met een aantal decentrale overheden aan een pilot waarin een nieuwe vorm van aanleveren van Iv3-gegevens wordt gebruikt. Vanaf heden kunnen de iv3-gegevens op vrijwillige basis in JSON-formaat verzonden worden in plaats van in xlsx-formaat. Het JSON-formaat biedt ketenvoordelen op het vlak van robuustheid, duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie.

We adviseren alle decentrale overheden om spoedig de overstap van xlsx-formaat naar JSON te maken. Bij verzending in JSON-formaat kunnen facultatief ook detailgegevens meegezonden worden (zie indeling iv3-JSON format). Tevens start een pilot met identificatie middels e-herkenning.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vernieuwde iv3 methodiek. Ook ziet u hier welke voorbereidingen u moet treffen om in de toekomst in JSON-formaat aan te kunnen leveren. Wij vernieuwen deze webpagina regelmatig.


Documentatie