CBS zoekt nieuw talent op diverse fronten

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Merlijn Bouwman (beleidsadviseur bij het CBS)
© Sjoerd van der Hucht
Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving. Daarvoor heeft het statistiekbureau niet alleen statistici in dienst, maar ook personeel op beleidsmatig gebied en IT-niveau. Ook naar dit personeel is het CBS voortdurend op zoek. Merlijn Bouwman en Pascal van Geffen vertellen er meer over.
Merlijn Bouwman behaalde zijn master Healthcare management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna volgde een loopbaan waarin hij verschillende functies bekleedde, van teammanager ARBO-dienst tot beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg. Inmiddels werkt hij sinds september 2021 bij het CBS als senior beleidsadviseur bedrijfsvoering met de focus op Human Resources en Finance. ‘Omdat ik van maatschappelijk toegevoegde waarde wilde zijn, heb ik bewust gekozen voor een baan in de publieke sector.’

Strategisch niveau

De baan van Bouwman is erg afwisselend. ‘Het aantal onderwerpen waar ik me mee bezig houd varieert sterk. Het is mijn taak om plannen binnen mijn divisie te concretiseren en op papier te zetten, zodat het op strategisch niveau in het directieberaad besproken kan worden. Zo ben ik betrokken bij de investeringsnota voor mijn divisie op het gebied van security en architectuur en het jaarplan en jaarverslag. Daarnaast houd ik me bezig met het stagebeleid en werving en selectie van personeel. Verder zorg ik samen met collega’s dat we op koers liggen met het actieplan in het kader van ‘Open op Orde’. Dat gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Ook maak ik deel uit van een Rijksbrede Benchmark Groep, een initiatief van 45 landelijk opererende uitvoeringsorganisaties in de publieke sector. Doel is kennis en inzichten zoveel mogelijk te delen om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger continu te verbeteren.’

Mooie synergie

Het team waar Bouwman in zit, is zowel qua taken als qua leeftijd erg divers. ‘Naast beleidsadviseurs zitten er mensen die advies geven op communicatiegebied. Ook kom je er personeel tegen dat zich bezig houdt met functioneel beheer en het ontwerpen van dashboards. De teamleden zijn deels jong en deels al iets ouder. Het is een goede mix en zorgt voor een mooie synergie.’ Bouwman is naast zijn werk ook voorzitter van Jong CBS. ‘Dat is de vereniging binnen het CBS voor jonge medewerkers. Wij maken ze wegwijs in de organisatie en zorgen voor verruiming van hun kennis en netwerken. Zo organiseren we sportieve teambuildingsactiviteiten en excursies. Doel is verbinding tussen alle jonge medewerkers te creëren en verstevigen, waardoor ook de binding met het CBS sterker wordt.’

Paul van Geffen, IT-adviseur bij het CBS
© Jos Geurts

Operationeel beheer

IT is de ruggengraat van het CBS en speelt een grote en zeer essentiële rol. Pascal van Geffen is Product Manager van één van de IT-teams bij het CBS en weet er alles van. Drie jaar geleden maakte hij de overstap naar het statistiekbureau vanuit het Zuyderland ziekenhuis. ‘Ik heb een MBO-achtergrond en werk inmiddels 15 jaar in de IT, waardoor ik ruime ervaring heb opgedaan. Bij het CBS ben ik gestart als techneut, maar sinds april 2021 werk ik er als Product Manager. In die functie heb ik de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een team van 14 mensen. Wij zorgen onder andere voor het operationeel beheer bij het CBS. Dat betekent dat wij dagelijks voor ongeveer 2000 CBS’ers alle IT-diensten uitvoeren en de ondersteunende IT-infrastructuur verzorgen. Als er incidenten of verstoringen op IT-gebied zijn lossen wij die op. Daarnaast werken we ook aan de beveiliging van de systemen en steken we veel tijd in de doorontwikkeling van onze producten en diensten. Op deze manier willen we de medewerkers van het CBS voorzien van een veilige en stabiele digitale werkomgeving.’

Meerwaarde

De keuze om te gaan werken bij het CBS maakte Van Geffen zeer bewust. ‘De meerwaarde van het CBS is dat het een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij. Voor mij is het de ideale werkgever.’ Het aansturen van een team bevalt hem heel goed. ‘Ook in eerdere functies had ik vaak een coördinerende rol. Dat zit in mij. Bij het CBS hebben ze dat goed opgepakt. Toen mijn voorganger aangaf met pensioen te willen gaan, kreeg ik de mogelijkheid hem op te volgen en kon ik een mooie stap maken. Tevens ben ik gestart met een HBO-opleiding om mijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.’

Mooie dynamiek

Over zijn team is hij zeer te spreken. ‘Het is een juiste mix van jong en oud. Dat zorgt voor een mooie dynamiek. Het team is verdeeld over 2 vestigingen: Den Haag en Heerlen. Maar sinds we hybride werken - deels vanuit kantoor en deels vanuit huis - is de afstand Den Haag/Heerlen geen enkel probleem. Met zoom en slack weten we elkaar goed te vinden.’ Vier jaar geleden verhuisde Van Geffen van Voorburg naar Heerlen. Die overstap bevalt hem uitstekend. ‘Wonen in Limburg was altijd al een grote wens van mij. Het is een mooie provincie en de kinderen kunnen er lekker opgroeien. Bovendien is het CBS met de fiets prima bereikbaar.’