Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Sylvia Bleker is statistisch onderzoeker/projectleider
© Sjoerd van der Hucht
Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving. Voor het uitvoeren van die onderzoeken is het CBS voortdurend op zoek naar nieuw personeel op WO- en HBO-niveau. Een vereiste daarbij is een brede maatschappelijke interesse. Die is van belang omdat het CBS midden in de samenleving wil staan en flink investeert in zijn relaties met overheden, kennisinstellingen, bedrijven, etc. Bart Wezeman en Sylvia Bleker zijn daar nauw bij betrokken en vertellen over hun ervaringen.

Talentenbank

Bart Wezeman begon zijn loopbaan bij het CBS ruim drie jaar geleden. Na zijn studie econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde een veelzijdige carrière, van statisticus bij KPN tot marketingmanager bij een wijnhandel. Ook het onderwijs kwam voorbij: hij gaf acht jaar les en vervulde diverse managementtaken. ‘Maar ik miste de cijfers en besloot mijn hart te volgen. Ik stuurde een open sollicitatie naar het CBS en kwam in de talentenbank terecht. Kort daarna werd ik gebeld met de vraag of ik projectleider bij het team Regio en Ruimte wilde worden. Na een goed gesprek, waarbij het van beide kanten klikte, was de beslissing snel genomen.’

Kerncijfers wijken en buurten

Binnen het team Regio en Ruimte werken twintig medewerkers – vaak met een geografische achtergrond en kennis van complexe Geografische Informatie Systemen – aan regionale en ruimtelijke informatie op allerlei gebied. De kerncijfers over wijken en buurten zijn een belangrijk onderdeel. Deze regionale cijfers verschaffen inzicht over demografische en sociaaleconomische onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van de bevolking, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid en voorzieningen. ‘Onze informatie is van groot belang voor de 350 gemeenten in Nederland. Op basis daarvan maken zij beleid. Wij hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze relatie met de gemeenten. Het is voor ons van groot belang te weten aan welke cijfers zij behoefte hebben en hoe wij die goed vindbaar en toegankelijk kunnen maken. Daartoe hebben wij ook veel overleg met de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) die gemeentelijke en provinciale organisaties met elkaar verbindt op het gebied van regionaal onderzoek.’

Nieuwe stap in de carrière

Nadat Bart ruim 3 jaar projectleider bij het team Regio en Ruimte was, kon hij met ingang van 1 april jl. een mooie nieuwe stap in zijn carrière bij het CBS maken. Hij werd benoemd tot hoofd van dit team. Totdat er een opvolger is benoemd voor de functie van projectleider vervult hij beide functies. ‘Twee dagen per week werk ik nu bij het CBS in Den Haag, de overige dagen werk ik vanuit huis in Kampen. Het thuiswerken in de afgelopen 2 jaar vanwege de pandemie was prima te doen, maar soms kost het ook wel veel energie. Dat geldt met name voor het switchen van inhoud naar management en andersom. Op kantoor gaat dat makkelijker doordat je mensen fysiek spreekt en zaken in de wandelgangen kunt regelen. Dat geeft veel energie. Dat is ook wat ik wil overbrengen aan de mensen in mijn team, zodat ze met plezier hun werk kunnen doen.’

Bart Wezeman is hoofd van het team Regio en Ruimte
© Sjoerd van der Hucht

Veel zoommeetings

Sylvia Bleker studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en het University College in Londen. Daarna ging zij aan de slag als consultant bij een economisch adviesbureau. ’Daar deed ik onderzoek voor verschillende overheidsorganisaties en werkte ik veel met CBS-microdata. Dat vond ik erg interessant en dat was voor mij de aanleiding om bij het CBS te willen werken.’ Ze solliciteerde op de functie van statistisch onderzoeker/projectleider bij het team rechtsbescherming en veiligheid en werd binnen een week aangenomen. Bleker begon met haar nieuwe baan in februari 2021, midden in de periode van de coronapandemie. Dat betekende dat zij de eerste maanden volledig vanuit huis moest werken. ‘Dat ging verrassend genoeg heel erg goed. Om mij in te werken heb ik in het begin veel zoommeetings met mijn collega’s gehad. Ik voelde me meteen thuis bij hen.’ Nu de coronaperiode voorbij is, kan Bleker deels vanuit huis en deels op kantoor werken. ‘Ik ben heel enthousiast over de prettige sfeer in mijn team. Het zijn twintig heel diverse persoonlijkheden met verschillende studieachtergronden, maar ze vullen elkaar mooi aan.’

Artificial Intelligence

Bij het team rechtsbescherming en veiligheid houdt Bleker zich bezig met het maken van statistieken over asiel en migratie voor het Europese statistiekbureau Eurostat. ‘Die statistieken maakten wij al langer, maar ze zijn in de afgelopen jaren flink uitgebreid: meer gedetailleerd en er worden ook nieuwe data gevraagd. Op dit moment leveren we jaarlijks in totaal ongeveer 150 verschillende tabellen hierover. Het is mijn taak binnen het CBS om de informatie voor Eurostat uit te vragen en de contacten te onderhouden met de dataleveranciers, zoals bijvoorbeeld de IND en Directie Regie Migratieketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid’. Naast haar werk bij het team rechtsbescherming is Bleker nog bij een aantal andere CBS-projecten betrokken. ‘Zo werk ik mee aan een beleidskader over Artificial Intelligence (AI) en zit ik namens het CBS in de werkgroep mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Het doel is kennisuitwisseling tussen onderzoeksconsortia voor verantwoord gebruik van AI te bevorderen. Heel interessant’.

Sociale spanningen indicator

Bleker houdt van de dynamiek die nieuwe innovatieve projecten met zich meebrengen. ‘Ik ben ook betrokken bij de doorontwikkeling van de sociale spanningen indicator. Deze indicator is een aantal jaren geleden door het CBS ontwikkeld en is bedoeld om de sociale spanningen in de samenleving te meten op basis van sociale mediaberichten. Aanvankelijk was dit product een pilot. Op verzoek van de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt deze indicator nu verder ontwikkeld tot een statistiek.’ Wat zijn Blekers ambities voor de toekomst? ‘Ik hoop nog eens een CBS-breed innovatieproject te mogen begeleiden, want ik houd er van om nieuwe dingen uit te proberen!’