Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

© Hollandse Hoogte / Cultura Images RF
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar de snel groeiende groep Indiase immigranten. De vragen die centraal staan zijn: wie zijn deze Indiase immigranten en met welke motieven komen zij naar Nederland?
In 2012 kwamen 3 955 Indiase immigranten naar Nederland, vijf jaar later waren dat er 8 630. Van de immigranten met een niet-Europese nationaliteit vormen ze de grootste groep na immigranten uit Syrië. Wie zijn deze Indiase immigranten en met welke motieven komen zij naar Nederland? Om deze vragen te beantwoorden kijkt het artikel naar de leeftijd, het geslacht en de woonplaats van de Indiase immigranten en het migratiemotief. Ook de in- en uitstroom van Indiase immigranten is in kaart gebracht.

Relevante links