Platform voor een innovatieve overheid gelanceerd

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
De Rijks Innovatie Community (RIC) is een nieuw netwerk van en voor innovators binnen de Rijksoverheid. Het verbindt en faciliteert op innovatiegebied. Iedereen die werkzaam is binnen het Rijk en geïnteresseerd is in innovatie kan zich via de website aanmelden. Het CBS is er actief lid van, net zoals een aantal ministeries en uitvoeringsorganisaties. Pepijn van der Spek, community manager RIC, en CBS-accountmanager Tirza König vertellen er meer over.

Synergie en samenwerking

De RIC is een netwerk dat het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigt door organisaties, mensen en initiatieven te verbinden en te versterken. Vernieuwing, synergie en samenwerking staan hier bij centraal. Van der Spek: ‘Innovatie was een paar jaar geleden geen vanzelfsprekendheid binnen de overheid. Nu is het een hot topic. Innovatieteams schieten binnen de overheid als paddenstoelen uit de grond. Ze experimenteren vaak afzonderlijk met onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, duurzaamheid, smart buildings, etc. Positieve ontwikkelingen, die nóg beter benut kunnen worden door kennis te delen en gezamenlijk op te trekken binnen de overheid. Dat was één van de redenen om in november 2018 de RIC op te richten.’

Drie pijlers

Volgens Van der Spek zet de RIC in op drie pijlers: verbinden, kennis delen en faciliteren. Het doel is samen te innoveren vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave voor een Rijksoverheid in een snel veranderende samenleving. ‘We bieden een interessant netwerk van innovators binnen het Rijk, waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. We leren door kennis te delen en stimuleren innovatie door te faciliteren met tools als innovatiemethodieken en workshops. Dit zie je allemaal terug tijdens onze maandelijkse evenementen. Binnen de RIC zijn ook expertgroepen opgezet. Denk bijvoorbeeld aan innovatiegericht inkopen, technologische verkenning en trendwatching.’ Aanvankelijk namen voornamelijk uitvoeringsorganisaties deel aan de RIC, maar nu zijn ook zelfstandige bestuursorganen zoals het CBS en beleidsdepartementen vertegenwoordigd. De RIC heeft de ambitie uit te groeien tot een netwerk waarin de gehele rijksoverheid is vertegenwoordigd. ‘Op dit moment telt de community ruim 500 leden, maar we streven er naar volgend jaar 1000 leden te hebben. Daarnaast willen we in 2020 samen met onze leden een Rijksbreed innovatiecongres organiseren’, zegt Van der Spek enthousiast.

‘Juist bij een relatief nieuw fenomeen als cybersecurity spelen innovatieve methoden en technieken een belangrijke rol’

Kijkje in de keuken

Ook het CBS maakt actief deel uit van de RIC. Op 8 juli jl. kwamen bij het statistiekbureau een dertigtal enthousiaste leden van de community samen om verder te brainstormen over de toekomst van het innovatieplatform. ‘We hebben een enquête onder de leden gehouden en hun ideeën leverden mooie input op voor die bijeenkomst. Zo willen we bijvoorbeeld nog meer werkgroepen opzetten. Ook werd het idee geopperd een RIC-Academy te starten, vergelijkbaar met een ‘DWDD-college’. Daarnaast willen de leden graag een kijkje nemen in de innovatiekeuken van andere organisaties. We hebben bij het CBS bijvoorbeeld een rondleiding gehad en daar onder andere de divisie Communicatie en Nieuws bezocht, die zijn nieuwsberichten met de modernste communicatiemiddelen verspreid onder allerlei doelgroepen in de samenleving’, aldus Van der Spek.

Cybersecurity

Namens het CBS was Tirza König bij de bijeenkomst op 8 juli aanwezig. Zij is accountmanager voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een belangrijk onderwerp in haar portefeuille is cybersecurity. ‘Ik coördineer het statistisch onderzoek over dit onderwerp binnen het CBS. Ik probeer zowel intern als extern de juiste mensen met elkaar in contact te brengen op het gebied van cybersecurity en cybercrime waar het statistisch onderzoek betreft. Doel is de samenwerking te bevorderen. Juist bij een relatief nieuw fenomeen als cybersecurity spelen innovatieve methoden en technieken een belangrijke rol.’ Het initiatief van de RIC om overheidsorganisaties samen te brengen op het gebied van innovatie vindt ze positief. ‘Je merkt dat vrijwel elke organisatie bezig is met innovatie, maar dat men het van elkaar vaak niet weet. Zo heeft het CBS een innovatiepagina op zijn website, waarop iedereen kennis kan nemen van en kan reageren op onze experimentele methodieken en productideeën. Daar waren veel leden van de RIC niet van op de hoogte.’

Innovatieve methoden

Op het gebied van de informatievoorziening over cybersecurity valt er qua innovatie binnen de overheid nog veel te winnen, volgens de accountmanager. ‘Met innovatieve methoden zoals textmining en webscraping kunnen we nieuwe statistieken produceren. Voorbeelden daarvan staan op onze innovatiesite. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde zo optimaal mogelijke informatie is het belangrijk dat departementen en uitvoeringsorganisaties dit ook weten en dat we elkaar informeren hierover en samen optrekken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een thema als open data. Ik adviseer organisaties bij elkaar in de keuken te kijken en te zien wat er ontwikkeld is en welke kennis men al in huis heeft. Zo hoeft niet elke organisatie opnieuw het wiel uit te vinden.’

Geïnteresseerd in deelname aan de Rijks Innovatie Community? Meld je dan aan via: www.rijksinnovatiecommunity.nl