CBS en TNO onderzoeken economische structuur in Limburg

/ Auteur: Jaap van Sandijk/Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / John Gundlach - Flying Holland
Het CBS en TNO hebben de economische structuur in en de ontwikkeling van de provincie Limburg onderzocht. Aanleiding was de behoefte bij de provincie aan dieper inzicht in het economisch speerpuntenbeleid. Ook andere provincies en regiobesturen kunnen nu een dergelijk onderzoek laten doen.

Op koers

Met het economisch speerpuntenbeleid zet de provincie Limburg in op de ontwikkeling van regionaal geconcentreerde economische systemen van bedrijven en kennisinstellingen. De vier campussen in Sittard-Geleen (Chemelot), Maastricht (Health Campus), Venlo (Greenport) en Heerlen (Brightlands) spelen daarbij een belangrijke rol. ‘Nu we halverwege de coalitieperiode zijn - de collegeperiode van de Provinciale Staten loopt van 2015 tot 2019 - hebben we behoefte aan een dieper inzicht in ons beleid voor de komende periode’, zegt Robert Engelen. Hij is kennisstrateeg bij de provincie Limburg. ‘Zijn de gekozen speerpunten op het gebied van economische ontwikkeling, innovatie en research de juiste en liggen we met ons beleid op koers? Waar zit onze kracht nu en wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?’

Maatwerkcijfers

Op verzoek van de provincie sloegen het CBS en TNO de handen ineen om gezamenlijk een compositie-analyse van de economische structuur en ontwikkeling in Limburg te maken. In de samenwerking zorgt het CBS voor cijfers op maat en TNO voor de duiding. ‘We hebben gekeken naar de sectorstructuur en de specialisaties van de provincie, zoals chemie, zorg en landbouw. Ook is bekeken in hoeverre die specialisaties sterker zijn dan de rest van Nederland’, vertelt CBS-onderzoeker Tommy Span. ‘Het CBS zorgde voor de maatwerkcijfers door op een innovatieve en verkennende manier bestaande statistieken en externe bronnen - bijvoorbeeld die van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - in te zetten. Zo wordt de verwevenheid tussen sectoren in Limburg en daarbuiten in beeld gebracht aan de hand van arbeidsstromen.’

Innovatie

In het onderzoek is ook naar innovatieve samenwerking tussen sectoren en regio’s gekeken. ‘De meeste innovatieve partners van Limburg zitten in Noord-Brabant en Zuid-Holland’, aldus Span. ‘Limburgse bedrijven zoeken vaker de samenwerking buiten de provincie.’ Kennisstrateeg Robert Engelen maakt uit de analyse op dat de provincie met het speerpuntenbeleid de juiste weg is ingeslagen. ‘We doen er goed aan om te focussen op onze specialisaties, zoals de chemie en zorg. Dat wordt duidelijk uit de indicatoren van de analyse, die bijvoorbeeld een groei in werkgelegenheid laten zien. Het helpt ons bij het bepalen van beleid en het maken van lange termijnplannen.’

Dankzij dit onderzoek voor de provincie Limburg beschikken het CBS en TNO nu over een tool die ook voor andere provincies en regiobesturen bruikbaar is

Kennis opbouwen

Naast onderzoek bestaat de samenwerking tussen CBS en TNO uit een tweede belangrijk element, vertelt CBS-onderzoeker Span. ‘Parallel aan de opdracht van de provincie loopt een gezamenlijk traject waarin CBS en TNO kennis opbouwen. De samenwerking is daarmee ook een ontdekkingsreis.’ Researcher Thijmen van Bree van TNO: ‘We hebben voor de provincie Limburg een goede inventarisatie kunnen maken, maar zijn soms ook tegen grenzen opgelopen. Op het gebied van regionale research en technologieontwikkeling waren we bijvoorbeeld graag nog iets meer de diepte ingegaan. In de toekomst is dat waarschijnlijk wel mogelijk, omdat we dan over meer bronnen beschikken. Dat levert extra waardevolle inzichten op. En de gezamenlijke kennisopbouw is voor beide partijen ook erg interessant.’

Van kennis naar inzicht

Dankzij dit onderzoek voor de provincie Limburg beschikken het CBS en TNO nu over een tool die ook voor andere provincies en regiobesturen bruikbaar is. Van Bree: ‘Voor elk onderzoek geldt: wat zijn de regionale speerpunten van beleid, welke cijfers hebben we nodig voor een analyse en welke indicatoren? Wij kunnen op gedetailleerd niveau sectoren en regio’s in een bredere context plaatsen, waardoor ze aanknopingspunten vormen voor beleid.’ De grote waarde van het samenwerkingsverband is de wijze waarop de partners elkaar naadloos aanvullen, aldus Van Bree. ‘Zo gaan we van kennis naar inzicht. Daaraan is in het publieke domein een toenemende behoefte.’

Hebt u belangstelling voor het maatwerkonderzoek dat CBS en TNO hebben verricht voor de provincie Limburg?
Raadpleeg dan: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/40/compositie-analyse-van-de-limburgse-economie