Statistische Trends met fenomeengerichte thema’s

/ Auteur: Miriam van der Sangen
het team redacteuren van het CBS
‘Statistische Trends’ is de nieuwe digitale publicatie van het CBS op het gebied van sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke thema’s. De publicatie bevat cijfers, analyses, beschrijvingen van statistische uitkomsten en achtergrondstudies en vervangt de twee huidige online publicaties ‘Sociaaleconomische trends’ en ‘Bevolkingstrends’. Aan de publicatie werken naast CBS’ers ook deskundigen van andere kennisorganisaties mee.

Fenomeengericht

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch, maatschappelijk en demografisch terrein. Tot voor kort waren er twee online publicaties om de resultaten van deze onderzoeken in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen: ‘Sociaaleconomische trends’ en ‘Bevolkingstrends’. Deze online-publicaties zijn nu samengevoegd tot één nieuwe digitale publicatie: ‘Statistische Trends’. Projectleider Pit Dehing: ‘Al langere tijd bestond de wens om de beide online-publicaties samen te voegen om het gehele terrein van CBS-onderwerpen te kunnen bestrijken. Daarnaast was er behoefte aan longreads (diepgaande artikelen op internet of in de gedrukte media, red.) waarin we - meer dan in nieuwsberichten - kunnen ingaan op fenomeengerichte thema’s.’ De artikelen bevatten een duidelijk gedefinieerde onderzoeksvraag, hebben ruimte voor uitkomsten gebaseerd op geavanceerde statistische analyses, verantwoording van methoden en gebruikte bronnen.

‘Onze artikelen moeten de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan’

Meer dimensioneel karakter

Annelies Boerdam is één van de vijf redacteuren die een bijdrage levert aan de nieuwe publicatie. ‘Op dit moment hebben we nog artikelen met een ééndimensionaal karakter, waarin gebruik wordt gemaakt van de cijfers van één statistiek. Maar in ‘Statistische Trends’ willen we steeds vaker meer dimensionale artikelen plaatsen, waarin cijfers van meerdere statistieken worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals vergrijzing, verkiezingen, studie- en woonbeslissingen van jongeren die naar het hbo of wetenschappelijk onderwijs gaan, etc. Kortom, we willen productgerichte publicaties maken, die gecombineerd met nieuwsberichten en andere communicatiemiddelen van het CBS extra aandacht genereren.’

Denktank

Het team van redacteuren heeft grote ambities. Dehing: ‘We willen 2 tot 3 keer per maand een artikel publiceren, waarbij gezorgd wordt voor een goede mix van onderwerpen op een breed terrein. De onderwerpen kunnen aansluiten op de actualiteit, maar dat hoeft niet. Er is ook een denktank opgericht met experts van het CBS, die ideeën bespreken en onderwerpen aanleveren.’ Auteurs die aan de slag gaan met een artikel moeten rekening houden met een checklist en de redactierichtlijnen. Daarnaast zullen ook reviews op artikelen plaatsvinden, zoals dat bij wetenschappelijke tijdschriften het geval is. ‘We doen aan verantwoording van onderzoeksvragen. De nadruk ligt daarbij op resultaten van onderzoek. Onze artikelen moeten de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan.

Doelgroep

De doelgroep waar de redactie met ‘Statistische Trends’ op focust, bestaat uit beleidsmedewerkers van maatschappelijke organisaties en overheden, journalisten, opiniemakers en andere geïnteresseerden. Inmiddels zijn de eerste twee artikelen gepubliceerd. Boerdam: ‘Vooralsnog gebeurt dat in pdf-formaat. In de loop van 2018 zal worden overgestapt op HTML, waarbij we alle mogelijkheden van HTML optimaal willen gebruiken. Onze publicaties zullen dan ook voldoen aan de webrichtlijnen van de overheid.’

Interesse? Voor meer informatie: cbs.nl/statistischetrends