Waarneming kledingprijzen met multidisciplinair team

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Het CBS gebruikt steeds vaker het internet als bron voor de productie van statistieken. Zo worden webscrapers ingezet voor het verzamelen van prijzen van kleding voor de Consumenten Prijsindex (CPI). De toepassing van webscrapers in de productie van de CPI vereist een snelle aanpassing van internetrobots aan de zich continu ontwikkelende webwinkels. Daarom is de ontwikkeling en het beheer van de webscrapers voor kledingprijzen sinds vorig jaar georganiseerd in de vorm van een zogeheten DevOps-team. Uit de evaluatie blijkt dat werken met dit multidisciplinaire team – dat zich kenmerkt door korte lijnen, brede kennis en ervaring en een pragmatische aanpak – de nodige voordelen biedt.

Korte lijnen

DevOps staat voor Development en Operations. Beheer en continue ontwikkeling komen erin samen. Door de pragmatische benadering kan snel worden ingespeeld op ontwikkelingen. En dat is voor de webscrapers voor kledingprijzen, onderdeel van het project Innovatie Prijswaarneming van CPI, van cruciaal belang. Webwinkels veranderen voortdurend, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en site-indeling. Voor een betrouwbare waarneming moeten de internetrobots hierop onmiddellijk worden aangepast. Uit een evaluatie van het DevOps-team – voor CBS een nieuw fenomeen – blijkt dat deze vorm van werken hiervoor heel geschikt is.

‘Voor de evaluatie is gekeken naar samenwerking, benodigde inzet en kwaliteit en daarover zijn betrokkenen tevreden’

Bundeling van kennis

Het DevOps-team is een samenwerkingsvorm tussen statistiek, IT en methodologie. Alle medewerkers uit het team werken één tot twee dagen per week aan de ontwikkeling en vooral het beheer van de webscrapers – qua ontwikkeling zijn de robots al vergevorderd. De medewerkers zorgen voor een bundeling van kennis op de gebieden van programmeren, website-bouw, methodologie en prijzenstatistieken. En dat is een belangrijke kracht, vertelt Els Hoogteijling, hoofd van de afdeling CPI. ‘Kennis en ervaring van afdelingen komen dicht bij elkaar en versterken elkaar. Het grote voordeel van het DevOps-team is dat het beheer heel efficiënt wordt uitgevoerd. Daarnaast is met de inrichting van het DevOps-team een essentieel deel van de dataverzameling voor de CPI goed geborgd.’

Toegevoegde waarde

Karin van der Meer, hoofd applicatieontwikkeling en -beheer bij CBS, noemt het DevOps-team een succesvolle business case. ‘Voor de evaluatie is gekeken naar samenwerking, benodigde inzet en kwaliteit en daarover zijn de betrokkenen tevreden.’ Uitdagende vraag is of een DevOps-team ook voor andere CBS-projecten een geschikte methodiek is. Van der Meer zegt daarover: ‘Een DevOps-team heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en daarbij is een proactieve, leergierige en resultaatgerichte houding van teamleden essentieel. Het periodieke overleg tussen de betrokken teammanagers en de DevOps-teamleider is belangrijk om tijdig bij te sturen en snel beslissingen te kunnen nemen.’ Hoogteijling: ‘Met name in een dynamische omgeving, met veel veranderingen in de buitenwereld, is een DevOps-team een hele fijne samenwerkingsvorm’.