© CBS / Alrik Swagerman

Standaard Business Reporting (SBR)

Meer gemak en nut voor de MKB-er met behulp van SBR en RGS

Snel en eenvoudig informatie uitwisselen.

Snel en eenvoudig aan het CBS rapporteren via digitale uitwisseling van financiële gegevens is mogelijk. CBS-uitvragen voor de economische Maand- en Kwartaalstatistieken (omzetstatistiek) kunnen direct vanuit het boekhoudsysteem ingezonden worden.
Met Standaard Business Reporting (SBR) en een grootboek ingericht met het Referentie GrootboekSchema (RGS) wordt inzenden nog makkelijker.

Als stimulans voor het inzenden op deze manier zal het CBS informatie terug leveren. Informatie waar de ondernemer en zijn/haar intermediair iets aan hebben. Zoals informatie waarmee de ondernemer de bedrijfsresultaten kan vergelijken met het totaal aan bedrijven in de branche en in de regio. Dit is tot stand gebracht in samenwerking met softwareleveranciers en koepelorganisaties van intermediairs.

De nieuwe mogelijkheden worden gefaseerd ingevoerd, te beginnen voor de kortetermijnstatistieken in het MKB en daarna met de jaaruitvragen voor de productiestatistiek en mogelijk ook voor de investeringsstatistiek. Vervolgens wordt het uitgebreid met andere CBS-uitvragen en naar niet-MKB-ers. Dit biedt de kans om statistieken beter te laten aansluiten op wensen van ondernemer en maatschappij.

Het CBS is in overleg met meer softwareleveranciers waardoor de lijst van softwareleveranciers waarmee meer gemak en nut mogelijk is, zal groeien.
Als uw bedrijf als softwareleverancier ook op deze lijst moet komen, of u wil met ons in gesprek over de mogelijkheden, neem contact op via het CBS Contact Center.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in meer gemak en nut, neem dan contact op met CBS: 045 – 570 64 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of vul het webformulier in.

Recente artikelen