CBS op zoek naar innovatieve studenten op hbo- en wo-niveau

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Nu binnenkort de hbo- en wo-studies weer van start gaan, staan veel studenten voor de vraag: waar ga ik dit komende jaar stage lopen of mijn afstudeeropdracht doen? CBS kan daar snel en adequaat een antwoord opgeven. Het bureau heeft - met een gemiddeld aantal stagiaires van 120 per jaar - inmiddels ruime ervaring met het begeleiden van studenten in allerlei fases van hun studie. Jacobiene van der Hoeven en Corien Brouwer maken beiden deel uit van het CBS-stageteam en vertellen over wat er allemaal mogelijk is.

Innovatie

CBS is een onafhankelijk kennisinstituut en een grote werkgever met iets meer dan 2.000 medewerkers. De mensen die er werken zijn met name hbo’ers en academici en beschikken over diverse achtergronden op studiegebied, bijvoorbeeld economie, wiskunde en natuurkunde. Een aantal medewerkers is tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar of bezig met promotieonderzoek. Innovatie staat hoog in het vaandel van de organisatie. Dat is één van de redenen waarom studenten van harte welkom zijn om een afstudeeropdracht bij CBS uit te voeren of stage te lopen. Brouwer: ‘CBS wil nóg sneller innoveren en daarom zijn innovatieve studenten met een hoog kennisniveau en nieuwe ideeën van harte welkom bij ons. Wij kunnen hen een uitdagend afstudeerproject bieden of zij kunnen gedurende een aantal maanden meedraaien in één van onze vele projecten, een zogenoemde meewerkstage.’

Analytisch sterk

CBS heeft inmiddels veel ervaring met het begeleiden van diverse soorten studenten. Het animo en de betrokkenheid op dit gebied binnen de organisatie zijn groot. Van der Hoeven: ‘Het merendeel van de studenten heeft een hbo- of wo-opleiding op het gebied van wiskunde, econometrie, economie, datascience, etc. Belangrijk is dat zij analytisch sterk zijn, kennis en ervaring hebben van moderne programmeertalen als Python of R en goed kunnen samenwerken. Ook moeten ze communicatief sterk in hun schoenen staan en leergierig zijn. De afstudeeropdracht wordt door de student in overleg met de universiteit of hogeschool bepaald, maar moet wel van toegevoegde waarde zijn voor CBS. Binnen CBS zorgen de inhoudelijk deskundigen voor de begeleiding, de mensen van ons stageteam zijn vooral faciliterend. Opdracht aan het onlangs opgerichte CBS-stageteam is het matchen van vraag en aanbod, zowel op het individuele niveau van de student als ook op het niveau van de onderwijsinstelling.’

Bedrijfsopdrachten

Naast afstudeer- en meewerkstages biedt CBS ook de mogelijkheid aan studenten om in groepsverband aan de slag te gaan met een bedrijfsopdracht. Van der Hoeven: ‘CBS doet al een aantal jaren mee aan het honours programma PREMIUM van de Universiteit Maastricht (UM). In dat kader buigen dit jaar een aantal geselecteerde studenten in een multidisciplinair team zich over de vraag hoe de respons onder jongeren voor deelname aan CBS-enquêtes verhoogd kan worden. Voor het eerst doet CBS dit jaar ook mee aan KE@work, waarbij een studente Knowledge Engineering (KE) van de UM voor 50 procent werkt bij CBS aan een Big Data-project en gedurende die andere 50 procent studeert aan de universiteit. Kortom, een combinatie van studeren en werkervaring opdoen.’ Daarnaast starten vanaf september een aantal Masterstudenten van de Universiteit Utrecht bij CBS met hun Masterthesis in het kader van hun ‘European Master of Official Statistics’. Dat is een samenwerking van de Universiteit Utrecht en CBS waarbij de studenten hun onderzoek doen bij de afdeling methodologie van CBS. CBS verzorgt ook een deel van het onderwijsprogramma.

Stage lopen of een afstudeeropdracht doen bij CBS?

Belangstelling voor een uitdagende onderzoekstage of afstudeeronderzoek? Voor meer informatie of solliciteren: neem een kijkje op onze website of neem contact op via stageverzoek@cbs.nl. Daarnaast kunnen opleidingsdirecteuren, stage- coördinatoren en docenten zich ook aanmelden voor het LinkedIn Platform CBS, universiteiten en hogescholen.