NWO erkent CBS Microdata Services als onderzoeksfaciliteit van nationaal belang

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Waar kunnen onderzoekers terecht als zij gegevens nodig hebben voor hun studies? Op vrijdag 24 juni presenteerde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een landschapsanalyse van grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Deze vormt de opmaat voor een nieuwe Nationale Roadmap. CBS Microdata Services is één van de 160 erkende faciliteiten.

Toegankelijkheid

Om een goed overzicht van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland te maken, heeft NWO de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur opgericht. Deze commissie vroeg alle universiteiten en onderzoeksinstituten in het najaar van 2015 hun grote faciliteiten aan te melden, van telescopen tot universitaire boekencollecties. Het gaat om faciliteiten die minimaal 10 miljoen euro in vijf jaar kosten. Om in de landschapsanalyse te worden opgenomen, is het bovendien nodig dat de faciliteit toegankelijk is voor onderzoekers van buiten de eigen organisatie.

Erkenning

Microdata Services is de remote access voorziening van CBS. Onderzoekers kunnen hiermee via een beveiligde internetverbinding – onder strikte voorwaarden – toegang krijgen tot de microdata van CBS. Ruurd Schoonhoven (senior relatiebeheerder Microdata Services) en Kees Zeelenberg (senior Methodoloog) zijn blij dat CBS Microdata Services nu op de NWO-lijst van grootschalige onderzoeksfaciliteiten staat. ‘Het is een mooie erkenning voor CBS.’ Zij wijzen erop dat de remote access voorziening van CBS al een aantal jaren op grote schaal wordt gebruikt door universiteiten, ministeries, planbureaus en gemeenten. ‘CBS heeft veel onderzoeksdata. Kijk bijvoorbeeld naar het stelsel van Sociaal Statistische Bestanden of naar de bedrijfseconomische gegevens.’

Roadmap

De volgende stap van NWO is het maken van een nieuwe Nationale Roadmap van onderzoeksfaciliteiten, waardoor de Nederlandse wetenschappelijke positie wordt versterkt. Slechts een deel van de 160 instellingen komt daarop: alleen de faciliteiten die van groot wetenschappelijk belang zijn voor Nederland. Ook is een voorwaarde dat de faciliteit aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda. Voor universiteiten en onderzoeksinstituten is de opname op de Roadmap belangrijk omdat het betekent dat ze kans maken op NWO-financiering; de belangstelling daarvoor is groot.

Meer weten over de onderzoeksfaciliteiten? Ga naar: www.onderzoeksfaciliteiten.nl

Voor nadere informatie over Microdata Services: www.cbs.nl/microdata