Verhuizersbranche kiest voor maatwerk van CBS

/ Auteur: Twan van der Heijden/Miriam van der Sangen
CBS gaat voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) maatwerkonderzoek verrichten dat op kwartaal- en jaarbasis objectieve cijfers oplevert over de ontwikkelingen in de verhuismarkt. CBS gaat hiermee in 2016 aan de slag. Anton Vis, algemeen secretaris OEV: ‘CBS biedt een schat aan interessante informatie en heeft een uitstekende expertise op het gebied van onderzoek. Daarom gaan wij met CBS in zee.’

Alternatief op maat

Met de rapportage over het derde kwartaal van 2015 is voorlopig het laatste conjunctuurbericht Erkende Verhuizers verschenen. In de afgelopen zeven kwartalen was de respons op de enquête die ten grondslag lag aan het conjunctuurbericht 20 procent of minder. Vis: ‘Dit maakt de uitkomsten minder robuust en geeft aan dat het product bij een brede groep Erkende Verhuizers onvoldoende leeft.’ Het bestuur startte daarom een onderzoek naar een alternatief dat op maat is gemaakt en kan meebewegen met de informatiebehoefte van de Erkende Verhuizers. De uitkomst is CBS maatwerkonderzoek dat op kwartaal- en jaarbasis objectieve cijfers oplevert over de ontwikkelingen in de verhuismarkt. Dat is mogelijk door de ledenlijst van de branchevereniging te koppelen aan bij CBS beschikbare data, zoals omzetdata. CBS gaat in 2016 aan de slag, te beginnen met de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2015. Die wordt gecombineerd met de jaarrapportage over 2015.

Goede contacten

CBS en de OEV onderhouden al jaren goede contacten, vertelt Robbert de Ruijter. Hij is senior onderzoeker bij de bedrijfseconomische statistieken van CBS. Een van de concrete resultaten uit dit contact is de geregelde CBS-update op de nieuwspagina’s in ‘Verhuizen’. De Ruijter: ‘Het onderhouden en versterken van de relatie met stakeholders en het bieden van nieuws op detailniveau past goed in de CBS-strategie om informatie terug te leveren aan het bedrijfsleven. CBS en OEV  waren benieuwd of zij nog meer voor elkaar konden betekenen en kwamen uit bij het genoemde maatwerkonderzoek.’

'Het bieden van nieuws op detailniveau past goed in de CBS-strategie om informatie terug te leveren aan het bedrijfsleven'

Objectieve informatie

De laatste maanden is er regelmatig contact geweest tussen OEV en CBS. ‘Sinds een kleine twee jaar zijn we met dit soort maatwerkonderzoeken actief’, aldus De Ruijter, ‘Dit doen we onder meer voor brancheverenigingen als Romazo (professionals in zonwering, red.) en VHG (hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, red.). We maken hierbij gebruik van beschikbare feitelijke informatie uit onafhankelijke bronnen, zoals die van de Belastingdienst. Dat stelt ons in staat om op objectieve wijze, op basis van vaste items, over de volle breedte een beeld te schetsen van een branche. Dit is mogelijk omdat de door ons gebruikte informatie betrekking heeft op álle spelers in die branche en niet op slechts een deel ervan.’ De Ruijter vertelt dat CBS in de rapportages over de ontwikkelingen in de verhuisbranche de resultaten gaat tonen van alle bedrijven met de SBI-code verhuisvervoer, zoals de Kamer van Koophandel deze hanteert. ‘Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten van Erkende Verhuizers af te zetten tegen die van de rest van de branche.’

Goed voor ondernemerschap

Met de overstap naar het maatwerkonderzoek van CBS kiest de OEV volgens Vis ook voor een administratieve lastenverlichting bij haar leden. Immers, zij hoeven niet langer een enquête in te vullen om tot een kwartaalrapportage te kunnen komen. En dat is weer goed voor het ondernemerschap. De Ruijter geeft aan dat ook CBS voor de kwartaalomzetstatistieken deels is afgestapt van het enquêteren en vooral kiest voor gebruik van secundaire data, zoals de aangifte omzetbelasting.

Waarde toevoegen

CBS maatwerkonderzoek is zoals gezegd een objectief feitenonderzoek. Toch zijn ook CBS en de OEV geïnteresseerd in de subjectieve beleving bij Erkende Verhuizers. De Ruijter vertelt: ‘We hebben samen met de OEV gekeken naar mogelijkheden om ook het subjectieve element terug te laten komen in de kwartaal- en jaarrapportages. Vooralsnog is dat op kwartaalbasis niet mogelijk. Wellicht is dat wel het geval in de nabije toekomst. Dat zou mooi zijn, omdat die subjectieve beleving waarde toevoegt aan de objectieve bevindingen. Hetzelfde geldt voor een mogelijke opsplitsing naar de activiteiten verhuizen en opslag. Dat kan nu niet op kwartaalbasis. Aan de hand van de data die we nu verzamelen in jaarstatistieken is dit wel weer beter mogelijk. We nemen beide vragen zeker mee, omdat ook wij de meerwaarde hiervan inzien. De eerste prioriteit ligt bij de komende kwartaal- en jaarrapportages.’ Volgens Vis is de volgende stap het verfijnen van de rapportages op basis van de wensen van leden en de verdere ontsluiting van data die voor verhuisondernemers interessant zijn.