Data CBS fundament voor nieuwe website Midden- en Kleinbedrijf

/ Auteur: Masja de Ree
In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima is op 23 november jl. ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd, een platform waarop informatie over het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland samenkomt. De data van CBS vormen het fundament van de website staatvanhetmkb.nl  en een kernpublicatie.

Samenwerking

In het tweede kwartaal van 2015 importeerde het MKB voor € 43 miljard, 34 procent van de ondernemers in het MKB is vrouw, het aantal MKB-bedrijven groeide met 55 procent ten opzichte van 2007. Dat is allemaal te vinden in de cijfers van ‘De Staat van het MKB’. Het Nederlands Comité van Ondernemerschap en Financiering, waarvan Koningin Máxima lid is, nam hiervoor het initiatief. Het platform is een samenwerkingsverband tussen CBS, het ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland. Ook DARE, een organisatie van wetenschappers, neemt deel. Bob Groot, projectleider ‘Staat van het MKB’ bij CBS: ‘Het MKB in Nederland bestaat uit een grote diversiteit aan bedrijven, van ZZP’er tot bedrijven met 250 werkzame personen, van kledingwinkel tot adviesbureau. Gedetailleerde en specifieke data over het MKB kan leiden tot een beter beleid en betere dienstverlening.’

Publicatie en website

Zowel de website als de publicatie is gebaseerd op CBS-gegevens. De publicatie, waaraan onderzoeksbureau Panteia meeschreef, geeft een overzicht van de staat van het MKB op dit moment. De website moet zich ontwikkelen tot een kennisbron waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen informatie bundelen en verbeteren. Groot: ‘De site bevat een dashboard dat direct verwijst naar de belangrijkste indicatoren en een link naar MKB-StatLine, een online database van CBS, speciaal voor MKB-cijfers. Daarnaast zijn op de website nieuwsartikelen te vinden.’

De website moet zich ontwikkelen tot een kennisbron  waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen informatie bundelen en verbeteren

Nieuwe indicatoren

‘De Staat van het MKB’ omvat een groot aantal onderwerpen: omzetcijfers, toekomstverwachtingen en internationale ontwikkelingen. In veel gevallen beschikte CBS al over die informatie, zegt projectleider MKB-data Sita Tan bij CBS. ‘Op macroniveau althans. Voor dit platform hebben we de gegevens uitgesplitst voor het MKB. Ook hebben we nieuwe indicatoren ontwikkeld, bijvoorbeeld over de dynamiek in het MKB: in hoeverre groeien bedrijven wat betreft personeelsomvang of export?’ Vanwege de diversiteit van de onderwerpen is dit een CBS-breed project. Groot: ‘Het aantal indicatoren zal nog groeien. We willen onder meer nog een uitsplitsing maken per regio.’

Het begin van meer

Tijdens de feestelijke lancering nodigden de vier bestuurders van de samenwerkende organisaties het publiek, dat voornamelijk bestond uit brancheverenigingen en wetenschappers, expliciet uit om mee te werken aan het kennisplatform. CBS onderhoudt nauwe contacten met de brancheverenigingen. Tan: ‘We hopen dat ze ons laten weten welke vragen we nog meer kunnen beantwoorden of dat ze zelf data willen aanleveren. We staan nog maar aan het begin.’