Wisselingen arbeidsmarkt, januari

Voetgangers bij het Centraal Station in Den Haag
© CBS
Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken staan werklozen die een baan vinden. In onderstaand stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, behoren tot de werklozen.

In januari 2021 waren 337 duizend mensen werkloos. De maandcijfers over werkloosheid worden samengesteld op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) en geven het gemiddelde over de gehele maand. Drie maanden eerder, in oktober 2020, waren er 406 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 69 duizend afgenomen. De ontwikkeling van de werkloosheid is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

 

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan er mensen met werk werkloos werden: 110 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 71 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee daalde het aantal werklozen met 39 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat het aantal mensen dat op zoek ging naar werk maar niet direct werk vond (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) kleiner was dan het aantal werklozen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 30 duizend personen.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen oktober 2020 en januari 2021 voor 192 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er minder, 174 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Van mei 2014 tot en met maart 2020 was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit werk steeds negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos werden. In april veranderde dat en was deze tot en met augustus positief: er werden meer mensen met werk werkloos dan er werklozen werk vonden. Vanaf september was dit weer andersom.

Ook de netto-instroom naar werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was in januari negatief. Dat wil zeggen dat meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan er nieuwe werkzoekenden de arbeidsmarkt op kwamen. Dat is nu voor de derde maand op rij het geval. In de afgelopen jaren was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking doorgaans positief.

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd*
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2014januari1117-6
2014februari2223-2
2014maart520-15
2014april-78-15
2014mei-27-5-22
2014juni-36-16-20
2014juli-36-23-14
2014augustus-35-28-7
2014september-26-270
2014oktober-16-3216
2014november-2-2726
2014december13-2236
2015januari13-2336
2015februari-2-2624
2015maart-17-3316
2015april-20-3110
2015mei-16-3317
2015juni-15-3521
2015juli-22-4119
2015augustus-13-3624
2015september-2-2827
2015oktober13-1933
2015november-8-2719
2015december-21-266
2016januari-42-33-9
2016februari-15-215
2016maart-14-2410
2016april-2-2522
2016mei-21-3817
2016juni-24-4217
2016juli-31-4311
2016augustus-39-455
2016september-40-401
2016oktober-39-423
2016november-22-3614
2016december-28-4013
2017januari-22-3714
2017februari-26-3812
2017maart-19-3819
2017april-24-4319
2017mei-17-4023
2017juni-17-3719
2017juli-20-3616
2017augustus-30-399
2017september-24-3712
2017oktober-32-419
2017november-29-4112
2017december-27-4317
2018januari-24-3915
2018februari-30-4415
2018maart-38-5013
2018april-25-4319
2018mei-15-4024
2018juni-3-3633
2018juli-7-3326
2018augustus1-3133
2018september-11-3624
2018oktober-11-3423
2018november-27-3913
2018december-14-3622
2019januari-8-3325
2019februari-14-3118
2019maart-22-3311
2019april-29-312
2019mei-10-2515
2019juni6-1925
2019juli13-1830
2019augustus19-1333
2019september10-2131
2019oktober10-1829
2019november3-2023
2019december-21-309
2020januari-39-38-2
2020februari-50-46-4
2020maart-29-334
2020april3031-1
2020mei5664-8
2020juni1311239
2020juli1053967
2020augustus96788
2020september9-3644
2020oktober-13-3017
2020november-48-34-14
2020december-45-28-17
2021januari*-69-39-30
*De cijfers voor januari 2021 zijn voorlopig