Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 augustus 69
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 september 67
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 oktober 68
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 november 69
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 december 62
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 januari 59
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 februari 56
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 maart 61
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 april 104
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 mei 118
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juni 162
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juli 103
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 augustus 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 september 70
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 oktober 85
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 augustus 110
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 september 115
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 oktober 118
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 november 122
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 december 114
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 januari 104
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 februari 100
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 maart 89
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 april 89
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 mei 92
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juni 111
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juli 130
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 augustus 135
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 september 173
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 oktober 172
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 augustus 143
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 september 140
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 oktober 137
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 november 134
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 december 126
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 januari 120
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 februari 118
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 maart 123
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 april 121
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 mei 121
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juni 132
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juli 187
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 augustus 205
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 september 169
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 oktober 149
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2014 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief met uitzondering van januari en februari 2021.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
De voorlopige cijfers van februari zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.