Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 augustus 103
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 september 102
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 oktober 102
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 november 103
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2019 december 96
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 januari 93
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 februari 90
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 maart 97
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 april 145
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 mei 157
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juni 196
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juli 140
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 augustus 120
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 september 104
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 oktober 117
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 augustus 181
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 september 187
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 oktober 190
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 november 192
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2019 december 183
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 januari 174
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 februari 171
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 maart 161
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 april 155
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 mei 156
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juni 176
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juli 203
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 augustus 207
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 september 244
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 oktober 244
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 augustus 148
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 september 144
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 oktober 140
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 november 139
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2019 december 129
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 januari 123
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 februari 121
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 maart 130
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 april 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 mei 126
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juni 141
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juli 189
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 augustus 206
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 september 170
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 oktober 149
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2020 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
De cijfers over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 november 2023:
Er zijn kwartaalcijfers aan de tabel toegevoegd.
Daarnaast worden bij de onderwerpen nu geen percentages meer vermeld.
Dat is weggelaten omdat niet duidelijk was of deze percentages waren bepaald op de rij- of kolomtotalen.
Percentages kunnen door gebruikers zelf nog wel worden berekend op basis van de aantallen uit de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.