Maandcijfers over omzet met behulp van nowcasten

Omslag, From quarterly to monthly turnover figures using nowcasting
In dit rapport wordt een nowcastmethode voorgesteld om maandelijkse omzetcijfers te produceren op basis van de belasting toegevoegde waarde die gedeeltelijk op maandbasis en gedeeltelijk op kwartaalbasis wordt aangegeven.
Korte termijn statistieken voor de bedrijfstakken Diensten en Vervoer in Nederland worden samengesteld uit de BTW-administratie. De wettelijke regeling in Nederland biedt bedrijven de mogelijkheid om zelf te bepalen of ze op maandbasis, per kwartaal of zelfs op jaarbasis aangifte doen. In dit rapport worden verschillende schattingsprocedures vergeleken met het tijdig opstellen van maandelijkse korte termijn statistieken uit BTW-aangiftes van bedrijven die deels op maandbasis en deels op kwartaalbasis rapporteren. De voorgestelde methode is gebaseerd op de temporele disaggregatie methode van Chow Lin en een nowcast-methode op basis van een bridge model.