Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:breuken
12 resultaten voor keyword:breuken

Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021

De dataverzamelingsstrategie van de Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor-kern vanaf 2021 en de veranderingen daarin sinds 2014. Door middel van simulatie is gekeken naar de impact van de wijzigingen....

Publicaties

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Een dynamisch factor model voor werkloosheidsstatistieken

Discussiepaper over een methode om een groot aantal hulpreeksen afkomstig uit big data bronnen te gebruiken bij het schatten van de maandelijkse werkloze beroepsbevolking.

Artikelen

Tijdreeksmodellering van mobiliteitstrends

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken.

Artikelen

Multilevel model voor het schatten van methodebreuken

Discussion Paper about model-based methods for the estimation of discontinuities.

Artikelen

Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is met ingang van het verslagjaar 2013 overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. Hiermee wordt een betere internationale vergelijkbaarheid en...

Artikelen

Tijdreeksen drinkwater

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van de reparatie van een reeksbreuk (2006/ 2007) in de tijdreeks drinkwater, uitgesplitst naar huishoudelijk en zakelijk gebruik. De schatting van de breuk heeft...

Artikelen

Verbeteringen en reeksbreuken in economische statistieken

Om de statistieken bij de tijd te houden worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd. De eventuele reeksbreuken die daar de keerzijde van kunnen zijn worden zo goed mogelijk opgevangen. Gebruikers...

Artikelen

Nationale rekeningen 2012

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het tekort of overschot van de overheid en de werkgelegenheid...

Publicaties

Bedrijfsopbrengsten kantines vervijfvoudigd

Kantines en cateraars hebben de bedrijfsopbrengsten tussen 1988 en 2007 vervijfvoudigd. In de horeca als geheel verdrievoudigden de bedrijfsopbrengsten in diezelfde periode. De enorme...

Artikelen