Vertrouwen en stemgedrag

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends is onderzocht welke rol vertrouwen speelt bij het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 en 2017. Het gaat daarbij zowel om het wel of niet stemmen (opkomst) als de partijkeuze.
Naarmate kiezers meer vertrouwen hebben in de medemens en in de politiek, zijn zij eerder geneigd om naar de stembus te gaan. Vertrouwen in de private sector (banken, grote bedrijven) verkleint daarentegen juist de kans dat een kiezer gaat stemmen. Ook de partijkeuze wordt beïnvloed door vertrouwen. Zo stemmen mensen met weinig vertrouwen in de ander en in publieke en politieke instituties eerder PVV, terwijl kiezers die de medemens vertrouwen en veel vertrouwen in de politiek etaleren vaker D66 en GroenLinks stemmen. Bovendien hangt een groot vertrouwen in kerken sterk samen met de keuze voor confessionele partijen.