Zie Nederland vergrijzen deel 3

© Hollandse Hoogte
Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen. Het CBS heeft deze demografische veranderingen inzichtelijk gemaakt door het beeld van meerdere jaren achter elkaar te plaatsen in een gif-bestand.

De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

Demografische druk

Bronnen