Zie Nederland vergrijzen deel 1

© Hollandse Hoogte
Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen. Het CBS heeft deze demografische veranderingen inzichtelijk gemaakt door het beeld van meerdere jaren achter elkaar te plaatsen in een gif-bestand.

Vergrijzing in Nederland

Bronnen