Toepassingsmogelijkheden van Complexiteitstheorie bij het CBS

Dit position paper geeft aan hoe het CBS de inzichten van de Complexiteitstheorie kan toepassen in officiële statistieken.
Complexiteitstheorie maakt een beter begrip mogelijk van de werking van complexe systemen, waaronder veel sociale en economische processen. Het CBS kan de inzichten ervan gebruiken voor een betere duiding van statistische uitkomsten, voor het afleiden van nieuwe indicatoren uit bestaande statistieken en voor het maken van geheel nieuwe datasets.