Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: bijna 4 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2018 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 151 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (3,9 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is 26 duizend groter dan in het eerste kwartaal van 2017.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar
   Recent gezocht, niet direct beschikbaar (x 1 000)
2011I93
2011II117
2011III120
2011IV98
2012I92
2012II130
2012III111
2012IV113
2013I117
2013II165
2013III147
2013IV116
2014I117
2014II163
2014III161
2014IV132
2015I151
2015II166
2015III183
2015IV134
2016I145
2016II164
2016III165
2016IV127
2017I125
2017II163
2017III162
2017IV153
2018I151

Grootste stijging bij mannen

Het aantal mannen dat recent naar werk heeft gezocht maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 16 duizend toegenomen. In die periode kwamen er eveneens 10 duizend vrouwen bij. Verder steeg het aantal ook op alle onderwijsniveaus en in alle leeftijdsgroepen.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x 1 000)1e kwartaal 2017 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag5039
Middelbaar6253
Hoog3731
Leeftijd
15 tot 25 jaar3528
25 tot 35 jaar2823
35 tot 45 jaar2922
45 tot 55 jaar2524
55 tot 65 jaar2624
65 tot 75 jaar73
Geslacht
Mannen6650
Vrouwen8575

Relevante links