Bedrijfsvestigingen per COROP-regio en naar bedrijfstak

Per 1 januari 2018 waren er 77 duizend bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkzame personen in Nederland, 8 procent meer dan in 2010. In aanvulling op het nieuwsbericht zijn een tweetal interactieve kaarten gemaakt.

Relevante links