Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 april 2020:
De gegevens over 1 januari 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2018 en 2019 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingsgrootte0 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte1 werkzame persoon (aantal) Vestigingsgrootte2 tot 10 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte10 of meer werkzame personen (aantal) RechtsvormEenmanszaken (aantal) RechtsvormVOF, CV en maatschap (aantal) RechtsvormNV's en BV's (aantal) RechtsvormOverige rechtsvormen (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* Nederland 720 37.125 36.735 2.290 34.155 35.065 7.405 245
B Delfstoffenwinning 2020* Nederland 20 340 85 90 190 35 285 25
C Industrie 2020* Nederland 1.605 45.960 17.660 9.910 40.620 8.090 24.525 1.900
D Energievoorziening 2020* Nederland 85 1.170 290 145 280 240 925 245
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* Nederland 195 1.260 530 685 855 110 1.410 295
F Bouwnijverheid 2020* Nederland 1.430 163.265 26.460 6.160 156.765 15.015 25.175 365
G Handel 2020* Nederland 8.845 154.750 97.010 20.915 137.400 47.675 92.640 3.800
H Vervoer en opslag 2020* Nederland 1.400 33.115 12.630 4.760 30.325 8.260 12.530 790
I Horeca 2020* Nederland 1.990 29.390 30.870 6.405 32.740 20.915 14.010 995
J Informatie en communicatie 2020* Nederland 1.265 81.935 13.860 4.120 67.215 7.290 24.665 2.005
K Financiële dienstverlening 2020* Nederland 21.805 95.965 15.510 3.095 5.580 3.840 123.855 3.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* Nederland 1.545 20.725 7.975 970 7.820 5.175 16.680 1.540
M Specialistische zakelijke diensten 2020* Nederland 6.605 324.975 42.235 8.410 265.290 22.610 90.210 4.120
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* Nederland 1.620 60.905 17.390 7.455 55.645 8.430 21.640 1.655
R Cultuur, sport en recreatie 2020* Nederland 955 101.740 12.145 2.035 90.935 7.605 7.170 11.160
S Overige dienstverlening 2020* Nederland 1.045 94.600 15.650 1.690 88.415 6.450 3.685 14.430
U Extraterritoriale organisaties 2020* Nederland 0 20 75 35 0 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens