Toenemende polarisatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake van toenemende polarisatie. De werkgelegenheid in de middenbetaalde beroepen neemt af, terwijl die in laag- en hoogbetaalde beroepen toeneemt. Dit effect kan niet verklaard worden door een verschuiving in de werkgelegenheid tussen de verschillende sectoren van de Nederlandse economie.
Dit artikel is verschenen in ESB Arbeidsmarkt op 8 januari 2015.